Tại sao chấp nhiều là do vị thánh ngự

Ngày đăng : 05-01-2020 12:01:30

anh chấp cái điện từ âm nó phủ lên thành nó đen và công đức phước đức anh cũng không có luôn

Xem thêm

Nghịch Lý: Muốn Giải Thoát Không Được Tu

Ngày đăng : 29-12-2020 11:12:35

Giải thoát là: người ta đi con đường riêng của họ, giải là vẫy vùng, thoát ra khỏi sự cuốn hút của vật lý âm dương

Xem thêm

KHÔNG TƯỞNG

Ngày đăng : 29-12-2020 02:12:41

Con người sống ở thế giới đây là phải Tưởng, mà mình hiểu rồi thì mình Tưởng nó đúng trong cái phạm vi nhân - lễ -

Xem thêm

Công Đức: Quá Dễ

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:52

Tuyệt đối tạo công đức mình đừng tham và kiến chấp

Xem thêm

Vào Thiền Tông: Lạc Đường Quay Lại Được Không ..!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:56

Tất cả những người đi sai không ai trở lại, nên nhớ rằng: thế giới này là ai dẫn (Thánh dẫn) tụi con đã theo dõi sẽ hiểu, khi

Xem thêm

Thật - Giả: Và Hệ Quả

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:27

Thiền tông mới nói: “chớ giẫm Như Lai vết đã qua” có nghĩa là: “những gì Như Lai làm trước không làm

Xem thêm

Kinh Khủng Keo... Vật Lý

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:36

ban đầu ai cũng thích thích, nhưng mà vô rồi cái lòng tham của con người nó nổi lên, nổi lên rồi bắt đầu nó tính

Xem thêm

Dương Gian Âm Phủ Đồng Nhất Lý

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:46

Loài ngạ quỷ có thể làm bất cứ cái gì con người thích, nó dụ và cấm tuyệt đối không cho con người đi ra khỏi trái

Xem thêm

Không...Công Đức 2...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:08

Đức Phật nói tạo bất cứ cái gì anh chỉ cần thanh tịnh. Có nghĩa là anh giúp người ta anh đừng có xen vô bất kỳ cái ý

Xem thêm

Gian Nan Chông Gai Phổ Pháp...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:12

tu ham tiền vật chất là chửi Thiền tông; tu ham Giác Ngộ - Giải Thoát nghe Thiền Tông chạy tìm kiếm để học. 

Xem thêm

Có phương cách nào để kiềm hãm bớt tánh Tham và tánh Ác của con người không

Ngày đăng : 16-05-2022 05:05:48

Đồng loại với nhau, đừng sử dụng tánh Ác của tánh Người, mà bắn giết nhau! Rồi con Người chúng ta cùng chết! (cùng huỷ diệt

Xem thêm