Cúng Ông Bà Trong Thiền Tông

Ngày đăng : 29-12-2020 02:12:42

Theo truyền thống và lễ nghĩa của người Việt Nam thì đến ngày giỗ mình phải cúng ông bà cha mẹ, nhưng mà khi mình theo thiền

Xem thêm

Tánh Phật : Lời Hứa Và Sự Lãng Quên

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:28

Tánh Người sai làm cái gì Tánh Phật làm cái nấy nên luân hồi mãi trong tam giới này

Xem thêm