Giới Thiệu Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông

Ngày đăng : 28-12-2020 09:12:22

Hiện nay người ta tu cũng có giác chứ không phải không mà người ta giác gì con biết không. Giác tiền, giác ngộ là hiểu

Xem thêm

Sự Thật Mặt Trăng Và Các Vì Sao Theo Khoa Học Phật Giáo

Ngày đăng : 29-12-2020 11:12:32

Trong vũ trụ có hằng hà xa số tam giới trong đêm sáng trời ta nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, vậy các ngôi sao đó có ở trong

Xem thêm

Văn Minh Không Gian

Ngày đăng : 29-12-2020 03:12:35

Những phát minh khoa học, trong Thiền tông, gọi là văn minh không gian

Xem thêm

Đạo Thánh

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:13

Đạo quyết định sinh tồn trái đất này là: Đạo Thánh, muốn trái đất này tươi tốt cũng Thánh mà muốn hủy diệt trái đất

Xem thêm

Mưa Thiền Tan Dần Biển Băng Mê Tín

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:43

Trái đất này nói đúng ra nó không có chánh tín mà nó chỉ toàn mê tín, vì nó tuân theo

Xem thêm

Hiểu Đúng: Chánh Tín - Mê Tín - Cuồng Tín

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:27

muốn giải thoát thì phải ra khỏi cái tam giới mới giải thoát được, mà duy nhất chỉ có cái đạo Phật Thiền Tông mới độc

Xem thêm

Tân Diệu: Nơi Duy Nhất Phổ Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:22

duy nhất ở trái đất này chỉ có Chùa Tân diệu dạy thôi, còn ngoài ra nếu có dạy là ăn theo hoặc ăn cắp.

Xem thêm

Mục Đích Ra Đời Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:07

xóa mê tín, chuẩn hóa toàn bộ lại cái sự sống trên Trái đất này kể cả Chính trị - Quân sự - và Tín

Xem thêm

Nhân Quả... Chớ Đùa...

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:09

mình bình thường mà dám nói tôi là Quốc vương thì nhân quả nặng nề như thế nào tự con biết.

Xem thêm

Trái Đất... Kẻ Nào Hủy Diệt?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:16

Từ xưa tới giờ không ai nói ra được cái sự thật của đạo Phật, mà bây giờ duy nhất là đạo Phật có Pháp môn Thiền

Xem thêm

Tinh Hoa Đạo Phật

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:48

nói rõ sự thật trên trái đất này gọi là tinh hoa đạo Phật, trên thế giới này chưa có cái đạo nào dám

Xem thêm

Giáo Lý...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:16

giáo lý đạo Phật khoa học Thiền tông này nó có giá trị rất cao, cao hơn tất cả các sách vở bình thường chứ không

Xem thêm