Kiến Trúc Cơ Bản Đến Vĩ Mô Của Tôn Giáo Là Gì?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:31

quyển đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam đặc biệt không thể xuất bản được, chết đem xuống mồ 10.000 năm ông Phật kia ông ra cũng nói vậy

Xem thêm

Chùa Thiền Kỳ Lạ: Không Trụ Trì - Không Ngồi Thiền

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:46

tuyệt đối Thiền tông không cho ngồi Thiền, anh ngồi Thiền nó dính vô cái mơ tưởng của anh

Xem thêm

Mô Hình Tổ Chức Bậc Nhất Của Tôn Giáo

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:16

Chùa Thiền Tông Tân Diệu là cái tổ chức tiên tiến nhất trên thế giới, trên thế giới tìm cái tổ chức thứ hai không

Xem thêm

Vì Tiền Và Danh Các Chùa Cần Gì ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:28

Mỗi Chùa tu một kiểu là vì: nó thiếu cái căn bản nhất là Giáo lý không có, nếu Giáo lý mà có

Xem thêm

Quá Dễ: Thiền Tông: Tu Bằng Công Thức - Làm Việc Bằng: Biểu Đồ

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:55

thế giới này sinh hoạt bằng tánh người, chữ thanh tịnh khi nào rảnh rỗi mới đem ra áp dụng, nếu mà mình tập thuần thục, có 1

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03-04-2021

Ngày đăng : 22-04-2021 07:04:20

Khi còn sống tập thế nào để mình không nổi sân khi bị người khác làm đau? Làm sao để sống nhân nghĩa lễ trí

Xem thêm

Chỉ Cần Bỏ Chuyện Thế Gian

Ngày đăng : 27-07-2021 11:07:32

"Chỉ cần bỏ chuyện thế gian". Thì cái câu đó là cái câu mở đầu của thiền tông. Mình không bỏ mình

Xem thêm

Hình khuôn mặt đá mão nhiệt vương trong mặt trời là sao

Ngày đăng : 16-09-2021 09:09:55

phật Thích Ca là: nhà khoa học, Ngài mới khẳng định là: đá mão nhiệt vương này nó cháy 1 triệu 500 ngàn độ

Xem thêm

Tổ chức tranh luận thiền tông như thế nào

Ngày đăng : 25-09-2021 02:09:09

ai thua phải chịu chứ không được cãi ngang

Xem thêm

Tổ chức lãnh đạo của mỗi Quốc gia là tổ chức như thế nào

Ngày đăng : 31-10-2021 07:10:16

Thời kỳ xã hội chủ nghĩa do sĩ, nông, công, thương, binh lập ra Bộ Chính trị lãnh đạo quốc gia.

Xem thêm

Tánh Phật phải chịu Nhân quả do các Tánh trong con người suy nghĩ và hành động phải không

Ngày đăng : 12-11-2021 11:11:07

 tổ chức của 1 con người, cấu trúc con người có 6 thứ tánh

Xem thêm