Ngộ kinh Kim Cang và Pháp Bảo Đàn thì có hiểu về pháp môn Thiền tông không

Ngày đăng : 19-10-2019 10:10:58

Trích trong chuyên mục Chuẩn Hóa ngày 13/10/2019, câu 3

Xem thêm

Phân Biệt: Chánh Tín - Mê Tín - Tà Đạo - Thiền Viện - Tu Viện

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:51

Thiền viện là: cái nơi ngồi dụng công tu Thiền. Tu viện là cái nơi: vào đó để quỳ cầu xin lạy lục Đấng Ngọc Hoàng Thượng

Xem thêm