Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-02-2020

Ngày đăng : 27-02-2020 09:02:40

tổ chức tại gốc cây bồ đề chứ không phải được giải đáp tại chánh điện Thiền tông như thường lệ

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 28-02-2020

Ngày đăng : 05-03-2020 08:03:55

Tu bao nhiêu năm thì được làm hòa thượng, tư cách đạo đức và trí tuệ của vị hòa thượng phải như thế nào

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 01-03-2020

Ngày đăng : 05-03-2020 09:03:08

Ai có đủ khả năng cho hỏi đáp tự do như soạn giả Nguyễn Nhân đang làm

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 24-03-2020

Ngày đăng : 29-03-2020 08:03:21

Tinh hoa của đạo phật là gì

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 10-05-2020

Ngày đăng : 14-05-2020 07:05:44

Chùa thiền tông Tân Diệu có thể tồn tại được không?

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-05-2020

Ngày đăng : 25-05-2020 06:05:47

Vua Trần Nhân Tông tu thiền tông mà tại sao giáo hội cho thiền tông là của bọn ma vương?

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 28-06-2020

Ngày đăng : 30-06-2020 07:06:02

51 Thiền tông Trúc Lâm Yên Tử và thiền tông Tân Diệu có phải cùng nguồn gốc không

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 12-07-2020

Ngày đăng : 14-07-2020 12:07:35

Người tu thiền tông và không tu khi chết biểu hiện thế nào?

Xem thêm

Giữa Đồng tiền và Tinh hoa Đạo Phật cái nào nặng hơn

Ngày đăng : 10-08-2020 08:08:23

Giáo hội nhìn cái đồng tiền mới quên cái Tinh hoa của Đạo Phật, vì vật chất, vì đồng tiền vì miếng ăn manh

Xem thêm

Trạng thái an lạc khi ngồi thiền - Ai trợ giúp?

Ngày đăng : 11-08-2020 08:08:19

10 cái lỗ này là dành cho thập loại Cô hồn nó đưa vào cho người mình để thỏa mong muốn của mình, vì thế mà tất

Xem thêm

Kỳ đặc tổ Đạo Tín

Ngày đăng : 21-08-2020 06:08:30

"trực nhận chân tâm ngộ tức thì", anh nhận được cái tánh Phật của anh rồi đó thì anh ngộ hết anh biết hết, nhưng mà

Xem thêm