Giải đáp đạo Phật Thiền tông đặc biệt 07-07-2019

Ngày đăng : 07-07-2019 09:07:44

11 Người tu thiền tông đúng thì cuộc sống của họ như thế nào?

80 Tại sao thiền tông là pháp môn duy nhât trở về phật

Xem thêm

Pháp môn nào của đạo phật mới bao hàm cả khoa học và vượt qua cả khoa học

Ngày đăng : 15-01-2021 06:01:32

Các nhà khoa học nói, khoa học không tôn giáo thì khập khiểng, tôn giáo không khoa học thì mù

Xem thêm

Những phật tử tức con phật vì sao họ lại nhân danh tăng ni phật tử toàn quốc và thế giới kêu gọi triệt phá thiền tông

Ngày đăng : 16-01-2021 08:01:45

Tội chửi Đức Phật thì tội không nặng bằng khinh chê pháp môn thiền tông - Trích Giải đáp Đạo Phật Thiền

Xem thêm

Vì sao thiền tông thực hiện đúng pháp luật mà chỉ tồn tại 100 năm

Ngày đăng : 23-01-2021 11:01:36

Nếu mà Thiền Tông ra đời thì không ai cúng thì Chùa làm cái gì đây? MƯỜI MẤY NGÀN

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 29-09-2019

Ngày đăng : 29-09-2019 08:09:16

Đã khinh chê thiền tông, về sau mới tin thiền tông như vậy còn theo được thiền tông không?

Xem thêm

Tại sao thiền tông không cho tu mà lại có câu: Tu Theo Pháp Môn Thiền Tông Cốt Để Thành Phật

Ngày đăng : 19-10-2019 08:10:54

Trích trong chuyên mục Chuẩn Hóa ngày 13/10/2019, câu 9.

Xem thêm

Ngộ kinh Kim Cang và Pháp Bảo Đàn thì có hiểu về pháp môn Thiền tông không

Ngày đăng : 19-10-2019 10:10:58

Trích trong chuyên mục Chuẩn Hóa ngày 13/10/2019, câu 3

Xem thêm

Chùa thiền tông Tân Diệu cất ra với mục đích gì

Ngày đăng : 03-11-2019 04:11:20

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 1

Xem thêm

Căn cứ vào đâu chùa có bảng hiệu Đạo Phật Thiền Tông

Ngày đăng : 03-11-2019 05:11:45

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 02

Xem thêm

Dòng chảy mạch nguồn thiền tông xuất phát từ đâu và đi đến đâu

Ngày đăng : 03-11-2019 06:11:43

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 05

Xem thêm

Đức Phật dạy về năm anh mù rờ voi

Ngày đăng : 08-11-2019 08:11:11

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 84-85

Xem thêm

Gia đình tu thiền tông thì con cái tạo công đức giúp bố mẹ có được không

Ngày đăng : 17-11-2019 08:11:15
"thanh tịnh- rỗng lặng- hằng tri" giờ này mới đem áp dụng, chứ đang sống bình thường áp dụng không
Xem thêm