Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam 26-12-2020

Ngày đăng : 31-12-2020 08:12:48

Luật thánh là gì? Người muốn tu theo đạo phật khoa học thiền tông thì tìm hiểu thế nào cho đúng? Căn bản công thức tu thiền

Xem thêm

Vào Thiền Tông: Lạc Đường Quay Lại Được Không ..!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:56

Tất cả những người đi sai không ai trở lại, nên nhớ rằng: thế giới này là ai dẫn (Thánh dẫn) tụi con đã theo dõi sẽ hiểu, khi

Xem thêm

Thật - Giả: Và Hệ Quả

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:27

Thiền tông mới nói: “chớ giẫm Như Lai vết đã qua” có nghĩa là: “những gì Như Lai làm trước không làm

Xem thêm

2 Kiểu Tiếp Nối Dòng Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:57

Trong BQT: không tham - không danh - không lợi - không bè phái thì mới đúng là con người đủ tư cách

Xem thêm

Thật - Giả... Khôn Lường

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:28

nếu nó có nhiệm vụ làm xáo trộn để Thiền tông phát triển thì nó không sao, còn nếu nó làm cái này

Xem thêm

Cái Dụng Yếu Chỉ - Bí Mật Thiền Tông là ....

Ngày đăng : 13-02-2021 01:02:12

Khi mà được truyền Thiền thì ông Phật đến, còn không thì Thần Kim Cang phải chứng cái này.

Xem thêm

Nghe tiếng trống tiếng chuông khi nghe kinh là do gì

Ngày đăng : 16-09-2021 09:09:22

những lễ truyền thiền người nào nghe được thì người đó sẽ cảm ngộ, cái chỉ số mà vào tu giải thoát chắc chắn cao

Xem thêm

Người chửi, phá, triệt tiêu thiền tông, sau khi sám hối có về phật giới được không

Ngày đăng : 24-09-2021 11:09:08

đừng có sám hối cho có lệ mà phải thật tình, chân thành, tha thiết thì mới thành công được;...

Xem thêm