Tánh Phật : Lời Hứa Và Sự Lãng Quên

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:28

Tánh Người sai làm cái gì Tánh Phật làm cái nấy nên luân hồi mãi trong tam giới này

Xem thêm

Cõi Luân Hồi Ai Đưa Tướng Phật ADiDa ; Thiền Tông : Chớ Nguyền ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:50

thiền tông là giác ngộ và giải thoát, mà từ chối giác ngộ giải thoát thì mình phải đi theo con đường nhân quả

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03-04-2021

Ngày đăng : 22-04-2021 07:04:20

Khi còn sống tập thế nào để mình không nổi sân khi bị người khác làm đau? Làm sao để sống nhân nghĩa lễ trí

Xem thêm

Đức Phật ứng thân hóa thân vào trái đất nhắc phật Thích Ca là thân tứ đại hay thân điện từ

Ngày đăng : 11-09-2021 05:09:01

ĐẠO PHẬT nó gọi là: đạo công thức và đạo khoa học

Xem thêm

Vòng hoàn đạo 2,3,4 không xoay vô trục trung tâm luân hồi nên không có đường về phật giới đúng không

Ngày đăng : 25-09-2021 03:09:47

Trung tâm vận hành luân hồi của Tam giới là trục của trung tâm tam giới, nó không quay mới tạo thành một cái ống không

Xem thêm

Ban thần thánh tiên sống ở đâu trên trái đất

Ngày đăng : 06-10-2021 10:10:28

Ban Tiên ở dưới núi Hy Mã Lạp Sơn, vùng có cây và suối đẹp.

Xem thêm

Mối liên hệ giữa nhà bác học Einstein với đạo phật khoa học vật lý thiền tông

Ngày đăng : 07-10-2021 10:10:55

Đạo Phật Khoa Học Vật Lý này, chỉ dành cho Người có kiến thức Khoa Học Vật Lý biết mà thôi

Xem thêm

Do đâu nhà bác học Einstein hay các nhà khoa học có nhiều phát minh sáng chế

Ngày đăng : 07-10-2021 10:10:47

Khi loài Người văn minh, họ chỉ hiểu được 60% sự thật những gì có trong Không gian ở Bầu Hoàn Đạo 1, là Trái đất này bị

Xem thêm

Giải Đáp 12-10-2021 : Chủ Trái Đất - Tiến Sỹ Phật Học Cầu Vaccine Covid

Ngày đăng : 13-10-2021 01:10:41

Ai là chủ trái đất này? Cầu nguyện cho vaccine có giúp hết dịch được không?

Xem thêm

Ai là chủ trái đất này, ai quản lý trái đất này

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:03

Trời Tứ Thiên Vương là chủ trái đất này. 

Xem thêm

Nhiệm vụ của thần chủ trái đất và thần mẫu là gì

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:04

Tổ chức lễ tiễn các tánh Phật nam, nữ nào có công đức vô lượng trở về Phật giới. Còn công đức vừa, ít dặn dò

Xem thêm