Con người từ đâu đến với thế giới này? Chết rồi sẽ đi về đâu?

Ngày đăng : 10-01-2020 05:01:36

Tất cả đều có câu trả lời trong quyển Huyền Ký và quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông học này

Xem thêm

9. Sách Trắng Thiền tông

Ngày đăng : 04-10-2018 01:10:59
Sự sống vị Phật là sao?
Sự sống Tam giới là sao phải tường?
Tu Phật phải rõ thông đường
Xem thêm

Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm ...

Ngày đăng : 19-10-2019 11:10:29

Trích trong chuyên mục Chuẩn Hóa ngày 13/10/2019, câu 24

Xem thêm

Điện từ Quang trong tam giới và điện từ quang trong phật giới

Ngày đăng : 24-11-2019 10:11:45

Điện từ quang và điện từ âm dương bản chất là một. Khi từ sáng vàng trong khi đứng không quay thì là điện từ quang. Khi quay

Xem thêm

Phật tử thiền tông thực hiện thanh tịnh rỗng lặng hằng tri thấy màn trong suốt có phải là thấy cửa hải triều dương

Ngày đăng : 30-11-2019 10:11:25
khi đi về Phật giới nhìn thấy hoa tiêu phải ở trong trạng thái này thì đúng còn tất cả sinh hoạt thế giới
Xem thêm

Minh Tâm Kiến Tánh

Ngày đăng : 08-10-2020 08:10:50

Làm như thế nào phật tánh mình dễ hiển lộ? Làm như thế nào để được kiến tánh? Làm sao để minh tâm? Làm thế

Xem thêm

TAM GIỚI VÔ AN - DU NHƯ HỎA TRẠCH

Ngày đăng : 28-12-2020 05:12:56

Muốn ra khỏi cái tam giới này phải chạy ra ngoài về Phật giới mang 1 kim thân phật, nó còn mang tứ đại hoặc mang thân điện từ âm

Xem thêm

Tiêu chuẩn Nối Tiếp Dòng Thiền Tông

Ngày đăng : 28-12-2020 07:12:35

Người nối tiếp Dòng thiền tông ở ngoài chùa thiền tông Tân Diệu chỉ cần có 3 chữ Tâm Tài Lực tại sao không có ai

Xem thêm

MẮT ĐẠO (KIẾN TÁNH)

Ngày đăng : 29-12-2020 01:12:03

thanh tịnh - rỗng lặng - hằng tri nhưng ngày xưa không sử dụng được, mà bây giờ cái tánh này là phải sử dụng trong lúc về

Xem thêm

Người Nữ Thành Phật Được Hay Không!

Ngày đăng : 29-12-2020 02:12:20

người nữ: điện âm nó quét thành ra nữ, còn nam là do điện dương nó quét thành ra nam, cái nam và nữ đó

Xem thêm