Phật tử thiền tông thực hiện thanh tịnh rỗng lặng hằng tri thấy màn trong suốt có phải là thấy cửa hải triều dương

Ngày đăng : 30-11-2019 10:11:25
khi đi về Phật giới nhìn thấy hoa tiêu phải ở trong trạng thái này thì đúng còn tất cả sinh hoạt thế giới
Xem thêm

Tại sao chấp nhiều là do vị thánh ngự

Ngày đăng : 05-01-2020 12:01:30

anh chấp cái điện từ âm nó phủ lên thành nó đen và công đức phước đức anh cũng không có luôn

Xem thêm

Kẻ Thù Số 1 Của Người Thiền Tông ... Là ...!

Ngày đăng : 24-08-2020 08:08:46

tu thiền tông dẹp cái kiến chấp và dẹp cái tham thì tu thiền tông sẽ thành công, còn nếu mà không, có 2 cái

Xem thêm

HẢI TRIỀU ÂM

Ngày đăng : 13-11-2020 11:11:22

Ầm ầm vọng thức dậy.

Cuồn cuộn vọng tánh dâng ...

Biết là bờ hư vọng

Vượt qua rất dễ dàng

Xem thêm

Không Biết Giác Ngộ Giải thoát - Vậy Các Thầy Ở Chùa Tu Pháp Môn Gì?

Ngày đăng : 28-12-2020 11:12:01

tu Đạo Phật hay có đạo nào phải có quyển Giáo lý, quyển Giáo lý là kim chỉ nam dẫn đường cho người ta thực hiện cái tu

Xem thêm

SỨC MẠNH KINH KHỦNG CỦA QUYỂN GIÁO LÝ THIỀN TÔNG

Ngày đăng : 28-12-2020 05:12:56

Quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông này người nào không chấp nhận, chống đối thì người này trước sau gì khi chết

Xem thêm

KHÔNG TƯỞNG

Ngày đăng : 29-12-2020 02:12:41

Con người sống ở thế giới đây là phải Tưởng, mà mình hiểu rồi thì mình Tưởng nó đúng trong cái phạm vi nhân - lễ -

Xem thêm

Thần Thức

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:21

Thần thức là cái biết của thần để quản lý con người, vì thế có cái đạo nói là: 2 bên vai giáp thánh - thần

Xem thêm

Tánh Phật : Lời Hứa Và Sự Lãng Quên

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:28

Tánh Người sai làm cái gì Tánh Phật làm cái nấy nên luân hồi mãi trong tam giới này

Xem thêm

Tánh Phật - Tánh Người

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:43

Tánh Phật vô đây làm công cụ của cái tánh người, thành ra tánh người sai gì tánh Phật làm nấy.

Xem thêm

Thời Điểm Chờ Về Trung Tâm Có Gì ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:31

trí thế con dẹp được rồi ở nơi bể tánh để phật làm mà thôi

Xem thêm