PHÁP LỰA NGƯỜI

Ngày đăng : 29-12-2020 11:12:29

không có quá nhiệt tình thấy người ta thích thì mới giúp - còn không thích thì thôi đừng có ép người ta

Xem thêm

Văn Minh Không Gian

Ngày đăng : 29-12-2020 03:12:35

Những phát minh khoa học, trong Thiền tông, gọi là văn minh không gian

Xem thêm

Thế giới ngạ quỷ (Ma quỷ)

Ngày đăng : 29-12-2020 03:12:04

Để người tu muốn không lầm ngạ quỷ thì phải học được cái giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông, còn không học Giáo

Xem thêm

Bí Ẩn Kinh Vô Tự Mật Truyền

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:20

Ổng nhận được cái này mà Ổng đọc được cái câu này: “Tìm Long Nữ giao “, ổng không tin

Xem thêm

2 Kiểu Tiếp Nối Dòng Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:57

Trong BQT: không tham - không danh - không lợi - không bè phái thì mới đúng là con người đủ tư cách

Xem thêm

Bảng Tên Chùa ..?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:41

Chùa Tân Diệu chuyên dạy Giác ngộ và Giải thoát, trong chánh điện người ta dám để Tu theo Đạo Phật Thiền tông cốt đề

Xem thêm

Thật - Giả... Khôn Lường

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:28

nếu nó có nhiệm vụ làm xáo trộn để Thiền tông phát triển thì nó không sao, còn nếu nó làm cái này

Xem thêm

Gập Ghềnh Pháp Cứu Người!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:46

Lời nguyền Ma Vương: "Này Cồ Đàm khi mà ông về Phật giới là pháp môn Thiền tông ông đừng có mong mà phổ biến

Xem thêm

Bí Mật Nhiệm Vụ Loài Vô Hình

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:29

muốn về Phật giới, thì anh phải qua thử thách của mấy ông cô hồn này, mấy ông Thánh này, qua rồi thì thôi. Ông thử ba

Xem thêm

Tuyệt Mật: Huyền Cơ Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:05

thứ nhất anh phải hiểu trái đất này là ngũ thú tạp cư và tam giới: nhiệm vụ của mỗi loài, nên học bao nhiêu vậy thôi khỏi

Xem thêm

Mầm Thiền Tông (Hạt Chắc)...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:17

Tất cả những người mà muốn vô Thiền tông anh phải có công đức hoặc là Ngài A di đà thọ ký có hai con đường đó

Xem thêm

Tuyệt Mật: Tổ Sư Thiền Tông: Ai Điều Hành..?

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:13

Các vị tổ đó, nói đúng ra  họ hoàn toàn họ hiểu hết, nhưng mà họ muốn về Phật giới là họ về, còn không muốn

Xem thêm