7. Đức Phật dạy tu Thiền tông

Ngày đăng : 04-10-2018 01:10:54

 Khi thuần thục sẽ “bị rơi vào khoảng không mênh mông vô tận”. Đức Phật gọi là “Bể tánh Thanh tịnh Phật

Xem thêm

4. Những câu hỏi Thiền tông 2

Ngày đăng : 04-10-2018 01:10:37
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra đạo có 2 mục đích chánh như sau:
Một: Giúp cho những ai muốn hiểu rõ về nhân sinh
Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 03-03-2019

Ngày đăng : 03-03-2019 09:03:56

51 Tâm cảnh không dính nhau là sao

60 Người tu thiền tông ăn mặn có bị nhân quả không

Xem thêm

Chuẩn hóa đạo Phật Thiền tông lần 3 10-03-2019

Ngày đăng : 16-03-2019 10:03:05

37 Đạo phật thiền tông có đẩy lùi mê tín được không? Có làm cho dân trí Việt Nam lên cao được không? Có

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 24-03-2019

Ngày đăng : 25-03-2019 08:03:20

07 Xá lạy mà không phát ra tư tưởng là sao?

25-Tâm mình đừng có lang thang, tìm theo vật lý mất đàng về

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 31-03-2019

Ngày đăng : 31-03-2019 08:03:06
07 Là phạm nhân đang cải tạo, vậy có tu thiền tông được không?
19 Tại sao thiền tông không nhắc tới việc lìa ái
Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 13-10-2019

Ngày đăng : 13-10-2019 08:10:17

Tại sao chùa thiền tông không cho tu mà chỉ học công thức giải thoát?

Xem thêm

Đức phật thờ chánh điện, thân sơn màu vàng, tay cầm cành sen có ý nghĩa gì

Ngày đăng : 08-11-2019 08:11:31

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 20

Xem thêm

Thanh Tịnh Nên Buông Hay Dừng (Thôi, Dứt)!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:09

Chữ trụ là gì là dính, vô trụ là: không dính với vật chất, có nghĩa là: mình có của mình cũng không

Xem thêm

Ngộ.. 3 !

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:31

Tu Thiền tông: biết giác ngộ - giải thoát - và tạo công đức về, đừng có xen vô chuyện thế gian - chỉ cần bỏ chuyện thế gian, còn

Xem thêm

Giấc Ngủ Cuối Cùng ....Buông..!!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:55

đã thấy đường ông mừng ông cho đi, dễ dầu gì tìm một người thấy đường về Phật giới, mà nguyên tắc ông phải thử công

Xem thêm