Phật tử tu thiền tông nếu không về phật giới thì vào dòng tộc, vậy xin thầy nói rõ về phần dòng tộc

Ngày đăng : 21-01-2021 09:01:33

Mà Thiền Tông duy nhất không về được thì phải trở về dòng tộc. Còn không được mà làm cái

Xem thêm

Làm cản trở những người tu theo pháp môn thiền tông thì có bị nhân quả không

Ngày đăng : 25-01-2021 09:01:10

Tăng Thượng Mạn là Tăng Khinh Chê, khinh chê Thiền Tông, sẽ đi đến cái hầm lửa, mà ở đây gọi là hầm 10

Xem thêm

TAM GIỚI VÔ AN - DU NHƯ HỎA TRẠCH

Ngày đăng : 28-12-2020 05:12:56

Muốn ra khỏi cái tam giới này phải chạy ra ngoài về Phật giới mang 1 kim thân phật, nó còn mang tứ đại hoặc mang thân điện từ âm

Xem thêm

SỨC MẠNH KINH KHỦNG CỦA QUYỂN GIÁO LÝ THIỀN TÔNG

Ngày đăng : 28-12-2020 05:12:56

Quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông này người nào không chấp nhận, chống đối thì người này trước sau gì khi chết

Xem thêm

Nghịch Lý: Muốn Giải Thoát Không Được Tu

Ngày đăng : 29-12-2020 11:12:35

Giải thoát là: người ta đi con đường riêng của họ, giải là vẫy vùng, thoát ra khỏi sự cuốn hút của vật lý âm dương

Xem thêm

Thế giới ngạ quỷ (Ma quỷ)

Ngày đăng : 29-12-2020 03:12:04

Để người tu muốn không lầm ngạ quỷ thì phải học được cái giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông, còn không học Giáo

Xem thêm

Loài ngạ quỷ - Ngoài vòng pháp luật

Ngày đăng : 29-12-2020 03:12:52

Trên thế gian này có câu: trên “dương gian âm phủ đồng nhất lý” này luật pháp không cột được cái loài

Xem thêm

Thần Thức

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:21

Thần thức là cái biết của thần để quản lý con người, vì thế có cái đạo nói là: 2 bên vai giáp thánh - thần

Xem thêm

Pháp Tánh

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:04

Tiếng đi khắp chốn khắp nơi nhưng trong pháp tánh không đời mất đi. Nếu như tiếng phát lại thì Tiếng trong như nước cũng y ban đầu 

Xem thêm

Chân Thường - Vô Thường

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:20

Chân thường vô thường này nó có 2 cái trường hợp: 1 cái chân thường ở thế gian - và 1 cái chân thường ở Phật

Xem thêm

Tiến Sĩ Phật Học - Sự Dối Gạt Qua Tứ Diệu Đế - A La Hán

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:18

A la hán là: cô tịch sống trong cái tịch lặng, nói ra thì cũng bằng cái tịch tĩnh, sống thấy - nghe - nói - biết trong cái tịch

Xem thêm

Không Công Đức

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:21

thiền tông nó ra đời anh phải làm rất đúng chuẩn mực của nó còn đi sai một cái là không về được

Xem thêm