Ăn uống cân bằng Âm – Dương Phần 1

Ngày đăng : 04-10-2018 07:10:25
Giúp cho những vị muốn tự mình làm thầy để trị bệnh cho chính mình, được ít bệnh.
Xem thêm

Giúp người già trên 80 tuổi tạo công đức và về phật giới

Ngày đăng : 15-09-2021 09:09:03

Người lớn tuổi theo thiền tông mà Tưởng Này Tưởng Kia là hoàn toàn đi luân hồi hết không về được Phật giới.

Xem thêm