9. Sách Trắng Thiền tông

Ngày đăng : 04-10-2018 01:10:59
Sự sống vị Phật là sao?
Sự sống Tam giới là sao phải tường?
Tu Phật phải rõ thông đường
Xem thêm

Cầu giải thoát có ý nghĩa gì

Ngày đăng : 08-11-2019 07:11:12

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 11

Xem thêm

Lý do gì người âm tiếp cận được pháp môn thiền tông

Ngày đăng : 17-11-2019 08:11:50
Nó có cái công thức tạo công đức hồi hướng cho cửu huyền thất tổ có chớ không phải không; dù quá cố ở đâu đi
Xem thêm

Người tu mở mắt đạo sao không dẫn dắt được những người còn chìm trong u mê mờ tối

Ngày đăng : 24-11-2019 08:11:13

Thế giới này mà nói: tôi mở mắt đạo thì mở mắt cô hồn chớ đạo cái gì, là thánh nhập vô để mở mắt nói

Xem thêm

Ham muốn thật mãnh liệt trong công thức trở về phật giới là thực hiện thế nào

Ngày đăng : 30-11-2019 11:11:18

trong lục đạo luân hồi muốn đâu vào đó, còn cái nhứt đạo giải thoát là ham muốn về Phật giới thì nó sẽ đi con

Xem thêm

TAM GIỚI VÔ AN - DU NHƯ HỎA TRẠCH

Ngày đăng : 28-12-2020 05:12:56

Muốn ra khỏi cái tam giới này phải chạy ra ngoài về Phật giới mang 1 kim thân phật, nó còn mang tứ đại hoặc mang thân điện từ âm

Xem thêm

SỨC MẠNH KINH KHỦNG CỦA QUYỂN GIÁO LÝ THIỀN TÔNG

Ngày đăng : 28-12-2020 05:12:56

Quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông này người nào không chấp nhận, chống đối thì người này trước sau gì khi chết

Xem thêm

Nghịch Lý: Muốn Giải Thoát Không Được Tu

Ngày đăng : 29-12-2020 11:12:35

Giải thoát là: người ta đi con đường riêng của họ, giải là vẫy vùng, thoát ra khỏi sự cuốn hút của vật lý âm dương

Xem thêm

Người Nữ Thành Phật Được Hay Không!

Ngày đăng : 29-12-2020 02:12:20

người nữ: điện âm nó quét thành ra nữ, còn nam là do điện dương nó quét thành ra nam, cái nam và nữ đó

Xem thêm

Cách Nhận Biết Người Chết Tái Sinh Về Cõi Nào

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:39

Hơi nóng đi trên cái đảnh đầu đi ra thì gọi là đảnh giải thoát, mà chỉ người thiền tông mới nói giải thoát thôi

Xem thêm

Tánh Phật : Lời Hứa Và Sự Lãng Quên

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:28

Tánh Người sai làm cái gì Tánh Phật làm cái nấy nên luân hồi mãi trong tam giới này

Xem thêm

Tánh Phật - Tánh Người

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:43

Tánh Phật vô đây làm công cụ của cái tánh người, thành ra tánh người sai gì tánh Phật làm nấy.

Xem thêm