Sự tích Long Nữ thành Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Ngày đăng : 10-01-2021 07:01:11

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói Long Nữ là con Rồng cái. Cớ sao chùa Thiền Tông Tân Diệu lại bảo Long Nữ chính là

Xem thêm

Dòng chảy mạch nguồn thiền tông xuất phát từ đâu và đi đến đâu

Ngày đăng : 03-11-2019 06:11:43

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 05

Xem thêm

Tại sao các vị trong giáo hội lại chửi bác và không cho bác công bố pháp môn thiền tông

Ngày đăng : 24-11-2019 10:11:49

tôi mời tất cả những người trong Giáo hội và tất cả những người thầy mà có học vấn cao cỡ nào tôi không biết ra đây

Xem thêm

Soạn giả Nguyễn Nhân phúc đáp lại ông Nguyễn Văn Bon – GĐ sở nội vụ Long An

Ngày đăng : 29-09-2020 08:09:32

Ông Nguyễn Văn Bon – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An, gửi đơn cho soạn giả Nguyễn Nhân, bảo rằng phải trả lại đất đai và tài sản

Xem thêm

Thiền Tông - Bàn Cờ 2617 Năm Của Đức Phật

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:49

đây là cái lịch trình của huyền ký đã nói bởi vì trong cái bài “dòng chảy mạch nguồn thiền tông“ con

Xem thêm

Bí Ẩn Kinh Vô Tự Mật Truyền

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:20

Ổng nhận được cái này mà Ổng đọc được cái câu này: “Tìm Long Nữ giao “, ổng không tin

Xem thêm

Tiếp Nối Trưởng Ban ... Ai..?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:00

Hiện nay có nhiều người muốn triệt phá pháp môn thiền tông, vậy Bác cho con hỏi người đứng ra trả lời các buổi giải đáp

Xem thêm

Siêu Lực Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:53

Cái Thiền tông ra đời này nè là nó 1 cái hạt sáng đối với trái đất này, nhỏ lắm.

Xem thêm

Trúc Lâm Yên Tử - Tân Diệu: Có Quan Hệ...?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:03

Nếu nhà nước cho pháp môn thiền tông này ra thì đạo khoa học nó phát ra từ Việt Nam thì đây là cái danh dự lớn

Xem thêm

Bảng Tên Chùa ..?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:41

Chùa Tân Diệu chuyên dạy Giác ngộ và Giải thoát, trong chánh điện người ta dám để Tu theo Đạo Phật Thiền tông cốt đề

Xem thêm

Giáo Lý...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:16

giáo lý đạo Phật khoa học Thiền tông này nó có giá trị rất cao, cao hơn tất cả các sách vở bình thường chứ không

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam 23-01-2021

Ngày đăng : 28-01-2021 04:01:51

Muốn tu theo đạo phật thì trước hết phải tìm hiểu như thế nào? Làm lễ chúc thọ đại giới đàn pháp loa

Xem thêm