9. Sách Trắng Thiền tông

Ngày đăng : 04-10-2018 01:10:59
Sự sống vị Phật là sao?
Sự sống Tam giới là sao phải tường?
Tu Phật phải rõ thông đường
Xem thêm

Phật tử tu thiền tông nếu không về phật giới thì vào dòng tộc, vậy xin thầy nói rõ về phần dòng tộc

Ngày đăng : 21-01-2021 09:01:33

Mà Thiền Tông duy nhất không về được thì phải trở về dòng tộc. Còn không được mà làm cái

Xem thêm

Cách Nhận Biết Người Chết Tái Sinh Về Cõi Nào

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:39

Hơi nóng đi trên cái đảnh đầu đi ra thì gọi là đảnh giải thoát, mà chỉ người thiền tông mới nói giải thoát thôi

Xem thêm

Chánh Tín Hay Mê Tín

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:32

mỗi người đi đâu đó là chánh đó, nhưng mà có 1 điều là: anh nói đến cái chỗ đó mà sai với cái

Xem thêm

Công Đức: Quá Dễ

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:52

Tuyệt đối tạo công đức mình đừng tham và kiến chấp

Xem thêm

Nhân Quả... Chớ Đùa...

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:09

mình bình thường mà dám nói tôi là Quốc vương thì nhân quả nặng nề như thế nào tự con biết.

Xem thêm

Ôi... Pháp Tưởng Tượng... 84000 Mô Phật

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:48

84 ngàn pháp môn này rất hay để bảo đảm tất cả những gì trên thế giới này đều có hết kể cả con cúng tụng lạy lục

Xem thêm

Tuyệt Mật Nhà Phật: Hoa Báo

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:41

Thầy không biết giác ngộ giải thoát là gì mà nói tôi biết rồi ngồi đó người ta cúng tiền cho mình ăn cúng

Xem thêm

Thụ Hình ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:18

Khi mà anh trả nhân quả anh đừng có tưởng thì hoàn toàn anh không có trả nhân quả, vì anh trả nhân quả mà anh

Xem thêm

Những nhân quả của người tu theo đạo Phật là gì

Ngày đăng : 06-09-2021 09:09:34

Triệt tiêu Pháp môn Thiền tông thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn sống bằng tuổi thọ của 50 trái đất và nhiều

Xem thêm

Thiền sư là chỉ ai, điều kiện tu để đạt danh thiền sư là gì, Thiền sư thứ thiệt phải như thế nào

Ngày đăng : 06-09-2021 10:09:42

Còn ham danh ham tiền mà giả làm thiền sư thì bị nhân quả khủng khiếp lắm đó, đừng vì ham danh ham tiền mà tự xưng thiền sư tự

Xem thêm