Thư khiếu nại chủ tịch quốc hội về các cán bộ, tu sỹ và nhà báo làm sai pháp luật

Ngày đăng : 07-06-2020 02:06:22

lá thư của soạn giả Nguyễn Nhân, khiếu nại Chủ tịch Quốc hội về các cán bộ chính quyền, các tu sĩ Phật giáo và các

Xem thêm

Những phật tử tức con phật vì sao họ lại nhân danh tăng ni phật tử toàn quốc và thế giới kêu gọi triệt phá thiền tông

Ngày đăng : 16-01-2021 08:01:45

Tội chửi Đức Phật thì tội không nặng bằng khinh chê pháp môn thiền tông - Trích Giải đáp Đạo Phật Thiền

Xem thêm

Tại sao các vị trong giáo hội lại chửi bác và không cho bác công bố pháp môn thiền tông

Ngày đăng : 24-11-2019 10:11:49

tôi mời tất cả những người trong Giáo hội và tất cả những người thầy mà có học vấn cao cỡ nào tôi không biết ra đây

Xem thêm

Hiến chương giáo hội phật giáo Việt Nam

Ngày đăng : 14-03-2020 06:03:29

muốn viết cái Hiến chương phải quy tụ tất cả những cao tăng đắc đạo hoặc là thánh tăng lại viết mới đúng, chứ phàm phu tăng không

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-05-2020

Ngày đăng : 25-05-2020 06:05:47

Vua Trần Nhân Tông tu thiền tông mà tại sao giáo hội cho thiền tông là của bọn ma vương?

Xem thêm

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Đại hội I)

Ngày đăng : 05-06-2020 08:06:58

Hiến chương này gồm có 11 chương và 46 điều được Đại hội đại biểu thống nhất Việt Nam cả nước soạn, duyệt, nhất trí thông qua và

Xem thêm

Hiến chương GHPGVN

Ngày đăng : 06-06-2020 04:06:05

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VI được chính thức thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc kỳ

Xem thêm

Giữa Đồng tiền và Tinh hoa Đạo Phật cái nào nặng hơn

Ngày đăng : 10-08-2020 08:08:23

Giáo hội nhìn cái đồng tiền mới quên cái Tinh hoa của Đạo Phật, vì vật chất, vì đồng tiền vì miếng ăn manh

Xem thêm

Soạn giả Nguyễn Nhân phúc đáp lại ông Nguyễn Văn Bon – GĐ sở nội vụ Long An

Ngày đăng : 29-09-2020 08:09:32

Ông Nguyễn Văn Bon – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An, gửi đơn cho soạn giả Nguyễn Nhân, bảo rằng phải trả lại đất đai và tài sản

Xem thêm

Không Biết Giác Ngộ Giải thoát - Vậy Các Thầy Ở Chùa Tu Pháp Môn Gì?

Ngày đăng : 28-12-2020 11:12:01

tu Đạo Phật hay có đạo nào phải có quyển Giáo lý, quyển Giáo lý là kim chỉ nam dẫn đường cho người ta thực hiện cái tu

Xem thêm

Tại Sao GHPGVN Tìm Đủ Mọi Cách GIẾT thiền tông - CẤM sách thiền tông - DẸP chùa thiền tông

Ngày đăng : 28-12-2020 12:12:56

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lập ra có hai mục đích: Củng cố lại cái đoàn thể dùng sức mạnh để ép người ta. Thứ hai là:

Xem thêm

Tương Lai Dân Tộc Việt Nam Là Người Văn Minh Toàn Giác Hay Mê Muội Yếu Hèn

Ngày đăng : 28-12-2020 01:12:53

Người Việt Nam muốn văn minh thì nhà nước cho công bố quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông ra, người nào đọc tức khắc văn

Xem thêm