Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 7

Ngày đăng : 22-11-2018 06:11:21

Phật gia Vũ Thị Thanh đã trình bày bài văn và thơ nói lên quá trình tu khổ hạnh suốt hơn 20 năm của mình

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 30

Ngày đăng : 07-01-2020 09:01:16

Người trình bày diễn đàn 30 là phật gia Mai Xuân Hùng, cư ngụ tỉnh Đồng Nai

Xem thêm