9. Sách Trắng Thiền tông

Ngày đăng : 04-10-2018 01:10:59
Sự sống vị Phật là sao?
Sự sống Tam giới là sao phải tường?
Tu Phật phải rõ thông đường
Xem thêm

7. Đức Phật dạy tu Thiền tông

Ngày đăng : 04-10-2018 01:10:54

 Khi thuần thục sẽ “bị rơi vào khoảng không mênh mông vô tận”. Đức Phật gọi là “Bể tánh Thanh tịnh Phật

Xem thêm

6. Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

Ngày đăng : 04-10-2018 01:10:55

Pháp môn tu Thiền tông, là pháp môn không truyền theo các kinh điển, mà Như Lai chỉ dạy riêng cho các vị Tổ sư Thiền

Xem thêm

5. Khai thị Thiền tông

Ngày đăng : 04-10-2018 01:10:45
Sách Khai thị Thiền tông này dành riêng cho những người: Hiểu Phật pháp cao sâu mới đọc. Người coi trọng hiện tượng lạ nơi
Xem thêm

4. Những câu hỏi Thiền tông 2

Ngày đăng : 04-10-2018 01:10:37
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra đạo có 2 mục đích chánh như sau:
Một: Giúp cho những ai muốn hiểu rõ về nhân sinh
Xem thêm

Đức Phật Trao Tập Huyền Ký Cho Ông Ma Ha Ca Diếp Bí Mật Truyền Theo Dòng Thiền Tông

Ngày đăng : 10-02-2021 06:02:04

Tại Hang Núi Kỳ Xà Quật Nơi Đức Phật Kiểm Tập Huyền Ký Để Bí Mật Truyền Theo Dòng Thiền Tông

Xem thêm

Sự tích Long Nữ thành Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Ngày đăng : 10-01-2021 07:01:11

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói Long Nữ là con Rồng cái. Cớ sao chùa Thiền Tông Tân Diệu lại bảo Long Nữ chính là

Xem thêm

Tại sao tập Huyền Ký của Đức Phật lại giao cho cư sỹ mà không giao cho tu sỹ

Ngày đăng : 08-01-2021 07:01:03

Bây giờ mình mới trở lại câu chuyện ngày xưa đó, tại làm sao khi mà Đức Phật dạy Pháp Môn Giải Thoát này mà

Xem thêm

Pháp môn nào của đạo phật mới bao hàm cả khoa học và vượt qua cả khoa học

Ngày đăng : 15-01-2021 06:01:32

Các nhà khoa học nói, khoa học không tôn giáo thì khập khiểng, tôn giáo không khoa học thì mù

Xem thêm

Khi Đức Phật kiểm thiền bằng cành hoa sen chỉ có ông Ma Ha Ca Diếp mỉm cười và được nhận tổ vị nghĩa là sao

Ngày đăng : 18-01-2021 11:01:42

“Ta có Chánh Pháp Nhãn Tạng. Niết Bàn Diệu Tâm. Pháp môn mầu nhiệm. Bất lập văn tự. Ngoài kinh điển truyền riêng.

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 01-09-2019

Ngày đăng : 02-09-2019 10:09:38

Người tu theo thiền tông hiểu câu nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ như thế nào đúng?

Có ai có thể chứng minh

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 08-09-2019

Ngày đăng : 08-09-2019 09:09:53

Tại sao giáo lý không được xuất bản ra để giúp 90 triệu dân việt nam đều hiểu về giáo lý đạo phật thiền tông?

Xem thêm