Tánh Người

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:12

Bất cứ người nào mà ôm được bốn cái này vô rồi, thì Thiền Tông khó lắm, khó mà đi vô được cái Thiền

Xem thêm

Con gái bị bệnh trầm cảm thì mở kinh an vị phật có giúp ích gì không

Ngày đăng : 17-12-2021 11:12:06

Tại vì cái Thiền Tông nó Dương, cái cõi âm nó không dám lại gần, vậy thôi; thì có thể nó bị xuất ra,

Xem thêm

Chữ Tài, chữ Hành, Chữ Mạn trọng 16 thứ Tánh Người có nghĩa là gì

Ngày đăng : 27-12-2021 05:12:41

Bất cứ người nào mà ôm được bốn cái này vô rồi, thì Thiền Tông khó lắm, khó mà đi vô được cái Thiền

Xem thêm