Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 8

Ngày đăng : 05-12-2018 10:12:19

Gia đình thờ đến 2 vị Giáo chủ, biết tin ai đây

Xem thêm

Xin Đố Các Phật Tử: Trong Chùa Ai Cao Nhất?

Ngày đăng : 28-12-2020 04:12:52

trong chùa có 4 người: Hoà Thượng – Thượng Toạ - Đại Đức - Phật Tử trong 4 người này ai là cao nhất và thành phật được?

Xem thêm

Cốt Lõi Để Phật Giáo Phát Triển!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:00

đạo Phật mà bung cái giáo lý ra tôi bảo đảm trên thế giới không có cái đạo nào bằng cái đạo Phật

Xem thêm

Giáo Lý Phật Giáo Ai Dấu ..?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:43

giáo lý là nói rõ sự thật, mà bây giờ con lập cái đạo con nói rõ sự thật thì phật tử hiểu hết người ta

Xem thêm

Ngộ 2!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:28

như lai thành phật các con cũng thành phật được” Như lai và các con bản thể như nhau, Phật thì tỉnh con lại say xỉn

Xem thêm

Thánh - Tôn Giáo

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:58

Đạo giải thoát thì phải: con người có cái tần số ngoài âm dương, có nghĩa là: người có tần số điện từ quang thì

Xem thêm

Hội Thảo Cung Cấp Chứng Cứ Vi Phạm Pháp Luật Của Cá Nhân, Tu Sỹ Phật Giáo Và Cán Bộ Nhà Nước

Ngày đăng : 07-01-2021 10:01:43

luật pháp nước ta, là luật pháp tiên tiến nhất, công bằng nhất, dân chủ nhất và trong sáng nhất. Chương 2, Điều 25: Công

Xem thêm

Mục đích của thầy tổ chức cầu nguyện cho vaccine là gì

Ngày đăng : 17-10-2021 06:10:33

Tất cả những việc làm ở thế gian này, đều là kiếm danh, chớ không ngoài gì khác.

Xem thêm

Các chùa vi phạm pháp luật tập trung đông người cầu nguyện cho vaccine có giúp hết dịch được không

Ngày đăng : 17-10-2021 06:10:05

Trước, phải tuân thủ pháp luật; sau, không mê tín dị đoan; Mới là người công dân của nước Độc lập và Tự do. 

Xem thêm