Soạn giả Nguyễn Nhân phúc đáp lại ông Nguyễn Văn Bon – GĐ sở nội vụ Long An

Ngày đăng : 29-09-2020 08:09:32

Ông Nguyễn Văn Bon – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An, gửi đơn cho soạn giả Nguyễn Nhân, bảo rằng phải trả lại đất đai và tài sản

Xem thêm

Lập Hội Đạo Thiền Tông Cần ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:57

Thiền tông: chỉ lập: ”hội đạo thiền tông…..”

Xem thêm

Hội Thảo Cung Cấp Chứng Cứ Vi Phạm Pháp Luật Của Cá Nhân, Tu Sỹ Phật Giáo Và Cán Bộ Nhà Nước

Ngày đăng : 07-01-2021 10:01:43

luật pháp nước ta, là luật pháp tiên tiến nhất, công bằng nhất, dân chủ nhất và trong sáng nhất. Chương 2, Điều 25: Công

Xem thêm

Các anh hùng dân tộc và binh sỹ chết sẽ thành gì

Ngày đăng : 06-10-2021 12:10:13

Chúng ta sống trong hệ thống Dân sự. Không nói chuyện Quân sự được.

Xem thêm

Xóa mê tín dị đoan là nhiệm vụ của ai, Công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là nhiệm vụ của ai

Ngày đăng : 04-12-2021 10:12:13

Nhiệm vụ mà xóa mê tín dị đoan là: chính là Nhà nước. Nhà nước quản lý Quốc gia mà

Xem thêm

Có cách nào để pháp môn Thiền Tông được phổ biến rộng rãi như 1 môn khoa học tự nhiên

Ngày đăng : 20-02-2022 09:02:45

Nhà nước bảo gì thì mình làm nấy. Đừng có đem Thiền Tông vào chuyện của Nhà nước thì mất đi trật tự xã

Xem thêm