Giải đáp 22/04/2022: Thế chiến thứ 3 có thể xảy ra? Muốn cứu trái đất và nhân loại không bị diệt vong sớm?

Ngày đăng : 23-04-2022 12:04:56

Đẳng cấp nào trong cõi vô hình điều khiển để giúp Trái Đất tồn tại lâu hơn trong chu kỳ thành-trụ-hoại-diệt

Xem thêm

Đẳng cấp nào trong cõi vô hình điều khiển để thúc đẩy sự hủy diệt của loài người và Trái đất

Ngày đăng : 16-05-2022 02:05:27

Đức Phật dạy: Điều khiển thân người có 6 thứ tánh.

Xem thêm

Ngày 24-2-2022 Nga khởi chiến Ukraine có phải là ngày khởi đầu cho Thế chiến thứ 3 không

Ngày đăng : 16-05-2022 02:05:10

Liệu ngày 24-2-2022 (Cộng các con số lại ra con số 68 lần thứ 3 này) có phải là ngày khởi đầu cho thế chiến thứ 3 không?

Xem thêm

Đức Phật có chỉ dẫn phương cách nào để cứu vãn thế chiến thứ 3 không

Ngày đăng : 16-05-2022 02:05:06

Nếu Thế chiến thứ 3, mà các nước mang bom Hạt Nhân ra sử dụng hết, thì Trái đất này sẽ trở lại thành “Đồ Đá”

Xem thêm

Có phương cách nào để kiềm hãm bớt tánh Tham và tánh Ác của con người không

Ngày đăng : 16-05-2022 05:05:48

Đồng loại với nhau, đừng sử dụng tánh Ác của tánh Người, mà bắn giết nhau! Rồi con Người chúng ta cùng chết! (cùng huỷ diệt

Xem thêm