Những phật tử tức con phật vì sao họ lại nhân danh tăng ni phật tử toàn quốc và thế giới kêu gọi triệt phá thiền tông

Ngày đăng : 16-01-2021 08:01:45

Tội chửi Đức Phật thì tội không nặng bằng khinh chê pháp môn thiền tông - Trích Giải đáp Đạo Phật Thiền

Xem thêm

Trai Đàn Chẩn Tế Là Chánh Pháp Hay...?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:43

đạo Phật muốn lấy lại danh dự thì dẹp mấy cái ông cúng này đi, mà đã có công văn của ông Thích Thiện Nhơn rồi,

Xem thêm

Sử dụng chánh pháp của Như Lai đem bố thí là bố thí như thế nào

Ngày đăng : 28-12-2021 04:12:32

Nghề nào cũng chân chánh hết

Xem thêm