Ăn uống cân bằng Âm – Dương Phần 1

Ngày đăng : 04-10-2018 07:10:25
Giúp cho những vị muốn tự mình làm thầy để trị bệnh cho chính mình, được ít bệnh.
Xem thêm

Nghịch Lý: Muốn Giải Thoát Không Được Tu

Ngày đăng : 29-12-2020 11:12:35

Giải thoát là: người ta đi con đường riêng của họ, giải là vẫy vùng, thoát ra khỏi sự cuốn hút của vật lý âm dương

Xem thêm

Pháp Tánh

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:04

Tiếng đi khắp chốn khắp nơi nhưng trong pháp tánh không đời mất đi. Nếu như tiếng phát lại thì Tiếng trong như nước cũng y ban đầu 

Xem thêm

Thụ Hình ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:18

Khi mà anh trả nhân quả anh đừng có tưởng thì hoàn toàn anh không có trả nhân quả, vì anh trả nhân quả mà anh

Xem thêm