Bí Mật Khoa Hoc Sức Hút Trái Đất Và Siêu Hình Qua Lời Dạy 2620 Năm

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:09

vùng của Chư Phật phân thân đến để mà rước thân trung ấm (sau khi qua thử thách) về phật giới

Xem thêm

Những vị tổ kiến bằng tánh phật do ai trợ giúp

Ngày đăng : 24-09-2021 09:09:55

vị tổ nào được Đức Phật phân thân vào tầng bình lưu của trái đất trợ giúp tổ thì tổ mới kiến bằng tánh Phật của

Xem thêm

Vòng hoàn đạo 2,3,4 không xoay vô trục trung tâm luân hồi nên không có đường về phật giới đúng không

Ngày đăng : 25-09-2021 03:09:47

Trung tâm vận hành luân hồi của Tam giới là trục của trung tâm tam giới, nó không quay mới tạo thành một cái ống không

Xem thêm

Đoạn cách trái đất từ 5km tới 10km không có hoa tiêu dẫn có còn bị ngạ quỷ lừa không

Ngày đăng : 07-10-2021 06:10:26

Các vị Thần chỉ được lên khỏi mặt đất 10km. Các vị Cô Hồn chỉ được lên khỏi mặt đất 5km.

Xem thêm

Cấu trúc và hình dạng hoa tiêu Phật như thế nào

Ngày đăng : 17-10-2021 05:10:36
Hoa Tiêu vị Phật chỉ là một đốm Vàng Sáng Trong di chuyển
Xem thêm

Tầng khí Ozone

Ngày đăng : 16-05-2022 05:05:43
Xem thêm