Ăn uống cân bằng Âm – Dương Phần 1

Ngày đăng : 04-10-2018 07:10:25
Giúp cho những vị muốn tự mình làm thầy để trị bệnh cho chính mình, được ít bệnh.
Xem thêm

Công dụng của công đức

Ngày đăng : 04-01-2020 10:01:36

Công đức trong thế giới vật lý âm dương không đồng ý nó, phải đẩy ra đi ra ngoài thế giới vật lý này

Xem thêm

Trạng thái an lạc khi ngồi thiền - Ai trợ giúp?

Ngày đăng : 11-08-2020 08:08:19

10 cái lỗ này là dành cho thập loại Cô hồn nó đưa vào cho người mình để thỏa mong muốn của mình, vì thế mà tất

Xem thêm

CÓ NÊN ĂN ĐỒ CÚNG KHÔNG?

Ngày đăng : 28-12-2020 03:12:15

nguyên tắc cái đồ cúng: muốn ăn thì phải hâm lại để cho cái lực âm nó mất đi và nó phát ra cái lực dương,

Xem thêm

TAM GIỚI VÔ AN - DU NHƯ HỎA TRẠCH

Ngày đăng : 28-12-2020 05:12:56

Muốn ra khỏi cái tam giới này phải chạy ra ngoài về Phật giới mang 1 kim thân phật, nó còn mang tứ đại hoặc mang thân điện từ âm

Xem thêm

Nghịch Lý: Muốn Giải Thoát Không Được Tu

Ngày đăng : 29-12-2020 11:12:35

Giải thoát là: người ta đi con đường riêng của họ, giải là vẫy vùng, thoát ra khỏi sự cuốn hút của vật lý âm dương

Xem thêm

Người Nữ Thành Phật Được Hay Không!

Ngày đăng : 29-12-2020 02:12:20

người nữ: điện âm nó quét thành ra nữ, còn nam là do điện dương nó quét thành ra nam, cái nam và nữ đó

Xem thêm

Pháp Tánh

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:04

Tiếng đi khắp chốn khắp nơi nhưng trong pháp tánh không đời mất đi. Nếu như tiếng phát lại thì Tiếng trong như nước cũng y ban đầu 

Xem thêm

Chân Thường - Vô Thường

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:20

Chân thường vô thường này nó có 2 cái trường hợp: 1 cái chân thường ở thế gian - và 1 cái chân thường ở Phật

Xem thêm

Ý Chí - Con Dao Không Cán

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:41

thấy cuộc sống càng khốn khó càng quyết chí mãnh liệt hơn ý chí giải thoát luôn hàng đầu

Xem thêm