Chia sẻ

Phương Pháp Vượt Hoa Tiêu Giả Về Phật Giới

Ngày đăng: 29-12-2020

Ngày trước Tánh phật muốn vô thì phải thần cho vô - bây giờ Tánh phật muốn về thần phải cho về mới được - mà giờ thần cho về rồi thì ông Thánh không muốn cho về nên phải thử


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 2, 21 ngày 12/07/2020


Trò: Trong lời dặn dò đường về Phật giới có phần khi trung ấm thân bị thử 3 lần như vậy là đã bay ra 5 km rồi vậy, cho con hỏi khi hoa tiêu giả xuất hiện Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu thình lình Phật gia cho trung ấm thân dừng lại vậy mình bay theo mỗi lần hoa tiêu giả này khoảng bao nhiêu kilomet thì mình cho dừng?
 
Thầy:
 
Bây giờ mình 3 lần thử là nó đã ra khỏi dòng Thánh rồi không ai thử mình được, ông thần thì Ổng cho mình về rồi đó hoàn toàn Ổng không thử mình.
 
Mình để ý: 
 
Ngày trước Tánh phật muốn vô thì phải thần cho vô - bây giờ Tánh phật muốn về thần phải cho về mới được - mà giờ thần cho về rồi thì ông Thánh không muốn cho về nên phải thử. 
 
+ Thế giới này nó có 2 cái cực: 1 tu theo thần thì giải thoát được - tu theo thánh không giải thoát được, phải hiểu cái căn bản này nó là vậy.
 
Trò: Vậy là mình cứ thử hoa tiêu thì mình cứ đi khoảng 1 lúc thì mình dừng chứ không có phải là xác định mình đi bao nhiêu kilomet thì mình dừng đúng không ạ?
 
Thầy
 
Mình vừa đi ra thì thấy ông thánh Ổng đi trước mình dừng lại thì đâu cần dài ngắn, có nghĩa ông kia Ổng đề ba Ổng đi mình cũng theo mình theo mình dừng lại Ổng không biết Ổng đi luôn, thì cái người thứ 2 cũng thử vậy mình cũng làm vậy, mà thử trong 3 lần thì mình đã ra 5 km rồi, 5 km này là do Thánh quản lý nó mới kéo mình lại được.
 
Sau khi qua 5 km không có ai thử mình được hết, từ đó mình mới đi thêm 5 km nữa là lên 10 km thì hoa tiêu thật (của Phật) nó xuất hiện.

Trò hỏi:

 
Trong lời dặn dò đường về Phật giới có phần: khi trung ấm thân của Phật gia bị hoa tiêu giả thử 3 lần như vậy là Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 kilomet rồi Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân của mình bay ra thêm 5 kilomet nữa là có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn cho con hỏi khi trung ấm thân bị thử 3 lần là đã bay ra 5 kilomet lúc này trung ấm thân tự điều khiển để bay thêm 5 kilomet nữa vậy trung ấm thân tự điều khiển đi thẳng hay về hướng nào?
 
Thầy trả lời:
 
Điều khiển bay ra trái đất thì cứ đi thẳng ra chứ đừng có đi xéo ra, trong bài dặn dò mà đã hiểu được rồi thì cái phần này vẫn điều khiển đi thẳng, mình suy nghĩ: sức hút trái đất nó hút thẳng nên mình đi ra nó phải đi ra thẳng chứ đừng đi nghiêng hay đừng đi xéo (đi xéo thì nó cũng ra nhưng mà xa lắm).

Trò hỏi:
 
Làm sao để trung ấm thân có thể biết được mình đã bay ra khỏi trái đất 3-5-10 km và 45 km?
 
Thầy trả lời:
 
Mình bây giờ mang thân tứ đại này mình hiểu có 1 phần mà khi mang trung ấm thân rồi nó mới hiểu tới 1000 lần như vậy, thì cái chuyện mà thấy cây số nó rất dễ không có gì khó. 
 
Ví dụ
 
Mình ở đây mang thân tứ đại chạy cao lắm 15km thôi, còn mang thân điện từ bay đây qua Mỹ mấy giây là tới ngay.
 
Nó vậy đó cái sức mà điện từ nó phát ra hiển lộ ra gấp 1 triệu lần bình thường, vì thế đừng có lo chỉ lo là không có công đức đi thôi, nếu mình không tu thiền tông thì hoàn toàn không biết cái công thức này, lo tạo công Đức đi có công đức rồi, trung ấm thân mà nó hình thành rồi cái thân xác bỏ thì nó cái gì: thấy - nghe - nói - biết cũng là 1 triệu lần kể cả di chuyển, thì cái chuyện mà giữa thấy 5-3-10 km ăn nhằm gì.
 
Chuẩn hóa thiền tông 12/7/2020