Chia sẻ

Phương Pháp Ra Kệ Thiền

Ngày đăng: 01-01-2021

KIểm thiền là: kiểm bài kệ có đủ ý theo yêu cầu, còn bài hay hay không vẫn được


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 42,47 ngày 28/6/2020


Trò hỏi:
 
Thưa bác con vô đây hai năm rồi mà chưa được một câu kệ có phải phần âm quá nhiều không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
- Nói đúng ra mình muốn có câu kệ dễ lắm chớ không phải khó đâu, nghe người ta ngâm kệ đi mình mới bắt đầu bắt chước ra câu kệ: mình phải đưa cái cảnh đó ra thì mình mới nương theo cái cảnh đó mình mới tả được, mình coi cái cảnh kệ đó là gì bắt đầu khởi ý nó chạy nó mới phát được câu kệ, tại mình không có hiểu cái gốc muốn làm kệ phải hiểu cái gốc của nó.
 
Ví dụ:
 
Bà Đoàn thị Điểm đi: Bước tới đèo ngang bóng xế tà, bà đi tới đó bà nhìn thấy cảnh đó, cỏ cây xen đá lá xen hoa thì bà tới đó mới nhìn thấy cái đèo ngang, thì bả mới diễn tả.

Trò hỏi:
 
Văn thơ kệ được lưu xuất từ tánh Phật là được nhái lại của người xưa, tánh Phật được gọi là vô sư trí nếu nhái lại thì đó có phải là tánh Phật đi học hỏi giống tánh người không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
- Văn thơ kệ: ông Phật cho mình ăn cắp thơ kệ của các Ngài vẫn có công đức, nhưng đừng y nguyên, và trong thơ kệ không có thể hiện hiển linh là được chấp nhận.
 
+ Những ai mà chưa ra được văn thơ kệ thì mình nương theo văn thơ kệ của các phật - tổ- những người đi trước, nhưng phải nhớ mục đích (cái ý) của mình thì văn thơ kệ của mình nó tuôn ra theo, sau đó mình cắt bỏ phần trước là được (gọi là nương bè qua sông).
 
+ KIểm thiền là: kiểm bài kệ có đủ ý theo yêu cầu, còn bài hay hay bài không vẫn được.
 
Chuẩn hóa ngày 28/6/2020