Chia sẻ

Phật tử tu thiền tông nếu không về phật giới thì vào dòng tộc, vậy xin thầy nói rõ về phần dòng tộc

Ngày đăng: 21-01-2021

Mà Thiền Tông duy nhất không về được thì phải trở về dòng tộc. Còn không được mà làm cái này kia… để phá Thiền Tông thì đi vô hầm 18, 18 tầng địa ngục đó. Tùy theo nặng nhẹ, nặng nhất là tầng 18. Thì cố gắng, phải hiểu cái này. Người Phật tử mà tu Thiền tông được quyền trở lại dòng tộc. - Trích Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 18/08/2019


 
Trò hỏi:
 
Cho con hỏi: 1 phật tử tu Thiền tông mà không được về Phật giới thì đi về dòng tộc, xin Thầy nói rõ cho con hiểu về dòng tộc?
 
 
Thầy trả lời:
 
❁ Cái này, nếu mà tu Thiền Tông không về Phật Giới được thì ở dòng tộc.
 
Nhưng mà nhớ là “THIỀN TÔNG ĐỪNG CÓ ĐI PHÁ NGƯỜI TA”. PHÁ NGƯỜI TA COI CHỪNG VÔ TẦNG ĐỊA NGỤC đó. Mấy ông thầy mới làm hoa báo, chứ còn người tu Thiền Tông không làm hoa báo được.
 
Mà Thiền Tông duy nhất không về được thì phải trở về dòng tộc.
Còn không được mà làm cái này kia… để phá Thiền Tông thì đi vô hầm 18, 18 tầng địa ngục đó. Tùy theo nặng nhẹ, nặng nhất là tầng 18. Thì cố gắng, phải hiểu cái này. Người Phật tử mà tu Thiền tông được quyền trở lại dòng tộc.
 
❁ Còn ông thầy là không được. Nhớ là, ông thầy đã là” xuất gia”- ra khỏi nhà, vô nhà Như Lai; vô nhà Như Lai là cái nhà thanh tịnh. Anh không thanh tịnh, anh gõ mõ thì:
 
- Một là anh vô rừng.
 
- Hai là anh xuống 18 tầng địa ngục.
 
Nên hiểu cái chỗ này. Đã vô nhà Như Lai thì phải tuân thủ, đây là cái nhà rất nghiêm ngặt. Nếu mà vô nhà Như Lai mà làm sai rồi; thứ nhất, gõ mõ, tụng kinh là sai rồi; cúng là sai rồi. Đó, là có 2 con đường đi:
 
1- Lừa người ta lấy tiền thì vô rừng.
 
2- Lừa lấy tiền, mà còn nói chuyện trên trời dưới đất thì 18 tầng địa ngục.
 
Nó đi 2 cái chỗ này. Bên nào nặng thì Thần thực thi nhân quả trước. Khi hết rồi, bởi vì nên nhớ, hết 18 tầng địa ngục -18 ngàn năm thì quăng vô trong rừng tiếp. Ghê lắm chứ không phải… Thiền tông nói cho biết vậy.
 
Bởi vì, bây giờ, khi mà Thiền Tông nói ra, một người xuất gia rồi, coi chừng cái này. Mà NẾU NÓI TRẮNG RA, KHÔNG AI DÁM CẠO ĐẦU, nói thật. Nếu mà nói ra không ai dám, bởi vì trong quy luật nhân quả luân hồi, một vị toàn năng toàn giác nói ra không phải đơn giản đâu. Nhưng mà, tại vì bây giờ, người ta thấy “tiền”, người ta quên đi, người ta quên đi chuyện quả báo.
 
Đó, bây giờ, có nhiều người đó, tôi thấy gần chết rồi, ngồi xe lăn mà còn ham tiền. Cái đó còn chết đậm nữa, cái đó còn không biết 18 tầng địa ngục, rồi đi lên đi xuống mấy lần, đi vòng bên kia (hoa báo).
 
Thành ra, bây giờ thì Thiền tông cũng nói. Nhưng mà nói cũng không dám nói sâu đâu, tôi không có “thông hình”, tôi nói vậy thôi. Thành ra, nói mà nặng một cái, ghê lắm chứ không phải đơn giản đâu.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 18/08/2019

Full chuẩn hóa giải đáp thiền tông: