Chia sẻ

Phật tử thiền tông thực hiện thanh tịnh rỗng lặng hằng tri thấy màn trong suốt có phải là thấy cửa hải triều dương

Ngày đăng: 30-11-2019

khi đi về Phật giới nhìn thấy hoa tiêu phải ở trong trạng thái này thì đúng còn tất cả sinh hoạt thế giới này mà thấy thanh tịnh rỗng lặng hằng tri là sai


Trò hỏi:
 
Phật tử thiền tông thực hiện thanh tịnh rỗng lặng hằng tri được rơi vào bể tánh thanh tịnh thấy được màn trong suốt sáng mát dịu êm xin hỏi cái màn trong sáng sáng mát dịu êm đó là cửa hải triều dương không thầy?
 
Thầy trả lời:
 
- Cái này không phải cái hải triều dương phải vào trung tâm vận hành mới thấy được. 
 
- Ban đầu Đức Phật ông dạy cái thanh tịnh - rỗng lặng - hằng tri này khi đi về Phật giới nhìn thấy hoa tiêu phải ở trong trạng thái này thì đúng còn tất cả sinh hoạt thế giới này mà thấy thanh tịnh rỗng lặng hằng tri là sai, trong thế giới này mình ngồi dụng công mà thanh tịnh rỗng lặng hằng tri thì thánh xuất hiện liền thỏa mãn cái thanh tịnh rỗng lặng hằng tri của mình, thanh tịnh rỗng lặng hằng tri chỉ là để đi theo hoa tiêu trở về Phật giới chỉ có sử dụng có một đoạn đó thôi còn ban đầu người ta dạy cho mình biết rằng tánh Phật là thanh tịnh rỗng lặng hằng tri để mình biết chứ không phải mình sử dụng tánh Phật ở trong thế giới này.
 
-  Thế giới này sử dụng tánh người hoạt động còn khi mà đối lập sử dụng tánh Phật để đối lập, nên nhớ một điều có nghĩa là: người ta tác động tới mình mà thấy bất lợi mình thì mình phải sử dụng tánh người, mà tác động tới mình mà không thấy mình bị tổn hại gì tới mình thì mình sử dụng tánh Phật.
 
Ví dụ: người ta chửi mình đó mình sử dụng tánh Phật được, mà người ta cướp của nhà mình sử dụng tánh người.
 
Mình tu cái này bắt chước Trần Nhân Tông tu mới đúng, Việt Nam mình cũng may mắn có ông vua tu thành Phật rồi ông mới chỉ lại cho mình đường đi nước bước để tu không sai, chớ nếu mà không có ông Trần Nhân Tông dịch lại chắc chắn đạo Phật Việt Nam tu sai hoàn toàn, thiền tông nhờ cái ông Trần Nhân Tông ông mới giải mã được ông giải thích cho mình cách tu đó mình phải hiểu vậy mình phải hiểu tu theo gương của ông Trần Nhân Tông, vì thế mà giặc đến nhà mình phải đánh, tu thiền tông phải hiểu nguyên tắc này như vậy, đạo Phật nó có những cái tinh hoa mà không ai hiểu nỗi đâu, cứ thấy tu mà hung dữ quá, thực chất hung dữ chỉ để bảo vệ tổ quốc và gia đình mình chớ không phải tu mà khiếp nhược như các pháp môn khác đấy.