Chia sẻ

Phân Biệt: Chánh Tín - Mê Tín - Tà Đạo - Thiền Viện - Tu Viện

Ngày đăng: 01-01-2021

Thiền viện là: cái nơi ngồi dụng công tu Thiền. Tu viện là cái nơi: vào đó để quỳ cầu xin lạy lục Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế ban phước ban ân


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 6, 12/7/2020, câu 27, 14, 15 ngày 23/5/2020


Trò hỏi:
 
Làm sao mà hiểu là chánh tín và tà đạo và làm cách nào để phân biệt được?
 
Thầy trả lời:
 
+ Chữ chánh tín: mình tin là tin đúng cái gì cũng đúng hết gọi là chánh tín,
 
+ Tà đạo: mình tin sai sự thật, nhưng mà anh dùng cái đạo này đi lừa người ta gọi là tà đạo, còn anh tin mà anh không có lừa thì là mê tín.
 
Thế giới này cái gì cũng đúng hết chớ không phải riêng thiền tông đúng. 
 
Tất cả tôn giáo ở thế giới này đều đúng hết chớ không phải cái nào cũng là tà đạo hết. 
 
Ví dụ
 
Bây giờ người ta nói: “tui muốn đi ra biển chơi “, còn ý anh muốn lên rừng chơi, thì anh nói người ta đi ra biển là tà đạo là không có đúng, tại vì người ta muốn ra biển anh lên rừng nó khác, chánh tín theo cái biển và chánh tín theo cái rừng hoặc chánh tín đồng bằng hay chánh tín sông ngòi, cái gì nó cũng chánh hết.

Trò hỏi:
 
Thưa Bác! Cháu muốn tu theo Đạo Phật mà không mê tín, cháu phải tìm đến chùa nào tu để không mê tín? Xin Bác chỉ cho cháu biết ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Tìm tất cả các chùa mà nó ghi cái pháp môn trên bảng hiệu chùa.
 
Ví dụ
 
+ Con muốn tu mà để vãng sanh lên Cực Lạc thì phải tìm cái chùa Tịnh độ. 
 
+ Muốn trở về Phật giới thì phải tìm cái chùa Thiền tông.
 
+ Muốn luân hồi thì người ta tu theo vật lý. ( tiểu thừa - mật chú - lý luận...).
 
Còn người ta muốn giải thoát thì người ta tu theo Thiền tông nó chỉ đơn giản vậy.

Trò hỏi:
 
Thưa Bác! Cháu không tu Thiền tông, cháu muốn tu niệm Phật về nước Cực Lạc hưởng sung sướng hơn cháu thích hơn có được không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Đây là quyền tự do tín ngưỡng của con ko ai cấm cản con cả, luật pháp cho phép.

Trò hỏi:
 
Thưa Bác! Người ta vào Thiền viện ngồi thiền có giải thoát được không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Thiền viện là: cái nơi ngồi dụng công tu Thiền, mà áp dụng cho những người đánh võ đó, để tăng được cái năng lực của người ta, đi vô đây tu để mà luyện cho cái thần thông mạnh thì làm sao giải thoát, giải thoát là đi ra ngoài quy luật này mới gọi là giải thoát, vì thế mà người ta tưởng đâu là cất thiền viện là giác ngộ - giải thoát nên người ta hùa nhau cất sự thật họ không hiểu.
 
+ Vì thế mà bên Trung Quốc tất cả những phái võ lâm nó phải ngồi Thiền để cho tăng cái năng lực này, tu để thành ông Thần - mạnh như Thần hoặc là hiển linh là ông Thánh. 

Trò hỏi:

 
Thưa Bác! Tu viện vào đó tu gì? Vào Tu viện có tu giải thoát được không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Tu viện là cái nơi: vào đó để quỳ cầu xin lạy lục Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế ban phước ban ân, người ta khép mình người ta lạy cầu xin cái gì đó làm sao giải thoát được. 
 
+ Giải thoát là phải đi ra ngoài quy luật vật lý, duy nhất phải tìm cái công thức đi ra quy luật vật lý này - chứ không phải vô đó tu.
 
+ Mấy người cất Tu viện người ta không hiểu người ta tưởng đâu vô nó tu là giải thoát không phải, muốn biết thì phải đọc được cái quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông nó hướng dẫn con đường về Phật giới là chuẩn mực nhất, mình không đọc được cái này thì đừng có mong ngồi đó tu theo đó.
 
Chuẩn hóa thiền tông ngày 23/5/2020