Chia sẻ

Phàm sở hữu thuyết, giai thi thập nghĩa có nghĩa là sao

Ngày đăng: 04-11-2021


Trò hỏi:
 
Trong kinh có câu “phàm sở hữu thuyết giai thi thập nghĩa” có nghĩa là sao ạ? 
 
Thầy trả lời:
 
“Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”- cái gì có tướng thì nó là giả dối. 
 
“Nhược kiến tướng phi tướng tức tướng Như Lai”. 
 
Cái câu này phải đặt cho đúng. 
 
Tất cả cái gì có tướng đều giả dối hết. Đây là phá chấp của kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang phá chấp là chấp chứng đắc cái này này. 
 
Vì thế mà, mấy ông thầy giảng đạo, ông không hiểu cái phá chấp của kinh Kim Cang là cái gì. 
 
Trong kinh Kim Cang là:
 
“Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng
Nhược kiến tướng phi tướng tức kiến Như Lai”.
 
 Là nói về kinh Kim Cang phá chấp, có chứng có đắc là giả dối
 
Vì thế mà, ông nào nói “tôi được cái này, được cái kia… là ông Tà đó. Tôi nói thẳng là ông Tà đó.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 01/09/2019

 

 

Từ khóa: