Chia sẻ

Phải Trí Tuệ Mới Vô Thiền Tông

Ngày đăng: 01-01-2021

thế giới này là thế giới vật lý anh không giữ Giới luật được.


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 46, 29 ngày 10/5/2020


 

Trò hỏi:

 
Thưa Bác! Chùa Thiền Tông Tân Diệu sao không giữ Giới luật nhẫn nhịn và thiền định, sao Thiền tông tu lạ kì vậy?
 
Thầy trả lời:
 
- Tu Thiền tông chứ có phải tu vật lý đâu: bây giờ nếu mà giữ Giới luật là sao, nó vô nó cướp Chùa con thì sao, nếu con giữ Giới luật thì con không dám ờ thôi mày lấy thì lấy đi cái Chùa Thiền Tông Tân Diệu, còn Chùa Thiền Tông Tân Diệu chưa có xong nhiệm vụ, nên nhớ một điều thế giới này là thế giới vật lý anh không giữ Giới luật được.
 
 + Giới luật đầu tiên là sát sanh: sát là giết sanh là sự sống trên thế giới này mà anh không giết anh sống được không, Ăn rau muống anh phải cắt cổ cái thằng rau muống nó chết anh mới ăn được. 
 
 + không nói dối: Thiền tông cho nói dối thoải mái luôn nhưng mà nói dối có lợi cho người ta nhờ, đầu tiên Chú mà Chú nói bằng sự thật thì cái Thiền tông không ra đời được, Chú phải nói dối, chú phải dụ mấy thằng ăn trộm nó ăn trộm không được, nó ăn trộm 5- 7 lần nó sợ, thì bắt đầu mới nói thật.
 
 + giữ giới là gì không trộm cắp- tà dâm -nói dối - sát sanh gì tùm lum: đây thoải mái hết, nếu mà giữ giới thì ông Trần Nhân Tông để cho Quốc gia Đại Việt mất đó, nước ngoài nó vô ông đánh ông giết nó luôn đó chứ đừng có nói, nếu mà ông Trần Nhân Tông giữ giới là cái nước Đại Việt mất, còn Thiền tông nếu mà Chú giữ giới một cái mấy ông thầy chửi Chú Chú lặng thinh là nó lại nó lấy Chùa đó, dám không làm sao giữ Giới được 
 
Thiền Tông tu bằng Nhân - Nghĩa - Lễ -Trí - Tín - và trí tuệ sáng suốt nhiêu đó đủ rồi không giữ giới gì hết. 
 
Ví dụ:  vô Chùa ăn cắp mõ của tôi tôi đập ông đó, tôi bắt tôi đem vô cảnh sát chứ nếu giữ giới thì ừ ăn cắp vô lấy đi rồi cái Chùa còn cái gì, nó vô nó dọn sạch nhà con đó, dọn cái Chùa con đó.

Trò hỏi:
 
Thưa Soạn Giả! Vừa rồi có nhiều ý kiến nói rằng: Bác đã hết nhiệm vụ để phổ biến pháp môn Thiền tông, vì vậy bác đã dùng Tánh Người để giải đáp. Do đó khi thầy Thích Nhật Từ và Giáo hội đòi lấy Chùa của bác, bác đòi moi gan của người ta. Xin bác cho ý kiến ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cái này tôi đòi moi gan ông Nhật từ là có lý do, ông chửi tôi tôi nhường ông ba chiêu chiêu thứ tư tôi quất lại ông liền, tại sao tôi đòi moi gan ông: ông chửi tôi hoang tưởng - tâm thần - điên loạn gì tôi không nói - rồi nói thất học gì tôi không nói - nhưng mà ông sai cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An lên cướp Chùa tôi mà ông sai bảo Chính quyền hô hào dân chúng lật đổ tôi tôi thấy ông làm quá đi, bây giờ thành ra tôi chơi theo kiểu Trần Nhân Tông rút kiếm ra liền, tôi nhường ông ba chiêu rồi đó, vì thế mà ông Trần Nhân Tông có nói này: “ tôi cảnh cáo anh ba lần anh bước qua biên giới Việt Nam tôi moi gan ông đó” quân nhà NGuyên kia đâu có chịu đâu nên nhào qua ông chặt mấy chục thằng rồi nó bỏ chạy, còn nếu mà tôi không giữ cái này xin lỗi ông Nhật từ ông sai nhiều người lại cướp cái chùa tôi liền,  vì thế mà lần thứ tư tôi phải rút kiếm chơi theo kiểu Trần Nhân Tông.
 
Trong Chùa tôi dao nhiều lắm ông vô đi tôi lấy dao moi gan ông liền, ông lên đi lên tôi chơi thật đó, nên nhớ là Luật pháp vô Chùa tôi tôi đóng cửa rồi tôi cột xin lỗi tôi đập ông cái kiểu gì tôi moi gan ông cái gì ông cũng chịu thôi dám không? luật pháp nó không bắt tôi đâu ông xâm nhập gia cư bất hợp pháp xâm nhập chùa bất hợp pháp thì tôi phải làm vậy, 
 
Thiền tông phải là vậy đó chứ không phải Thiền tông dạ dạ - thưa thưa - bẩm - A Di Đà Phật không có cái chuyện đó đâu, nhưng mà trước mắt phải nhường,  như Bác Hồ có  từng nói rồi: “Thằng Pháp ban đầu nhịn nó mà nó lấn tới thì phải đập” chính ai nghe trong cái Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ có nói cái câu đó tôi bắt trước Bác Hồ đó.
 
Giải đáp chuẩn hóa 10/5/2020