Chia sẻ

Những người truyền thiền mà không về được phật giới thì những người đó ở lại như thế nào

Ngày đăng: 02-11-2021

trong 12 con đường Lục Đạo Luân Hồi đó, cái gì mà nổi cao nhất thì Thần thực thi nhân quả của cái đó thôi.


Trò hỏi:
 
Thầy cho con hỏi, cái vấn đề là những người mà đã được Truyền Thiền mà không có được về Phật Giới thì con thấy rất là lo, thì xin thầy giải thích rõ cái vấn đề đó, những người ở lại thì phải làm sao ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Ở lại thì theo nhân quả của mình chứ làm sao, mình không về Phật Giới thì cái gì mà trội nhất Thần thực thi nhân quả. Mình làm người giàu hoặc là đi lên cõi Trời, hay làm Thần, làm cái gì đó là phụ thuộc vào cái nhân quả nó nổi, trong 12 con đường Lục Đạo Luân Hồi đó, cái gì mà nổi cao nhất thì Thần thực thi nhân quả của cái đó thôi. Chứ khỏi có năn nỉ, không có cúng tụng ai hết đó. Bởi vì ông Thần ổng thực thi giống như ở dưới nước có cái bong bóng, bong bóng nào nó nổi cao nhất thì nó chụp cái bong bóng nó đưa đi nhân quả theo cái đó. Gọi là Thần thực thi nhân quả, đừng có lo, khỏi có năn nỉ ai hết trơn đó.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 25/08/2019