Chia sẻ

Người tu Thiền Tông có cảm ngộ được như các Tổ không

Ngày đăng: 08-01-2022


Trò hỏi câu 1/4:
 
Câu chuyện “Niêm hoa vi tiếu”. khi Hoa sen nở trên tay của Đức Phật, có phải do Tổ Ma Ha Ca Diếp thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của Ngài không và Ngài đã sử dụng điện từ quang làm cho Hoa sen nở ra phải không thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Câu chuyện “Niêm hoa vi tiếu” khi người nào thấy bằng Phật nhãn, tức thấy bằng làn sóng điện từ quang thì Hoa sen tự động nở ra, còn thấy bằng điện từ âm dương của mắt phàm phu thì Hoa sen không nở ra.
Trò hỏi câu 2/4:
 
Con đọc Huyền ký thấy các Tổ cảm nhận hoặc rơi vào Bể tánh thì lời Phật dạy mới đúng. Vậy khi Bác trả lời: Ai cảm nhận được mới hiểu đúng ý Phật dạy, còn chỉ hiểu bằng cái đầu vật lý thì chưa đúng tuyệt đối có phải không? Thưa Bác!
 
Thầy trả lời:
 
Cháu phải hiểu: 
 
- Các vị Tổ đi theo dòng Thiền Tông, tất cả các vị Tổ này đều có vị Kim thân Phật, phân thân theo phụ giúp. Hoặc được vị Thần Kim Cang trợ giúp, thì các vị Tổ mới rơi vào Thanh tịnh Phật tánh được. Nói cho thật đúng, chỉ có vị Tổ nào đặc biệt, thì mới có vị Kim thân Phật phân thân theo phụ giúp, hoặc được vị Thần Kim Cang trợ giúp mà thôi.
 
- Còn các vị Tổ bình thường chỉ hiểu căn bản Đạo Phật Thiền Tông mà thôi. Còn ngày nay, có nhiều người nói mình tu Thiền Tông cũng được rơi và Thanh tịnh, là do Thập loại Thánh giúp họ đó.

Trò hỏi câu 3/4:
 
Khi mà các Vị Tổ rơi vào Bể tánh thanh tịnh thì thời gian đó với thời gian ở ngoài có giống nhau không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Phần này tuỳ theo của mỗi Vị Tổ chứ không ai giống ai.

Trò hỏi câu 4/4:
 
Con có nghe nói có bậc cao nhân nào đó tu đạo nào ở trên núi có tuổi thọ đến 1.500 tuổi. Theo Bác thì có khả năng này không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Đây là chuyện người ta thổi phồng lên để thu hút đạo vậy thôi chớ thế giới nhân quả: Thành - Trụ - Hoại - Diệt này thì làm gì có chuyện sống cả ngàn tuổi.
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 01/01/2022

 

Từ khóa: