Chia sẻ

Người phật tử thiền tông thì phải sống và làm như thế nào để khi xả bỏ xác thân đi về toàn vẹn

Ngày đăng: 29-12-2021


Trò hỏi:
 
Là người phật tử Thiền Tông, như tụi con trên con đường cầu đạo giải thoát, Từ nay về sau tụi con sống và làm như thế nào, để khi xả bỏ xác thân, thì tụi con đi về một cách trọn vẹn? Xin thầy chỉ cho chúng con. 
 
Thầy trả lời:
 
Ở trong 10 quyển sách đã nói rất rõ rồi. Công việc mình làm cái gì, thì cứ làm cái đấy thôi. Hồi xưa, mình dùng cái tánh Người để mình làm cái chuyện đó, bây giờ mình nên nhớ là tánh Người sử dụng đúng lúc thôi . Bởi vì Thiền tông nó dẹp ba cái mê tín dị đoan, ba cái vụ cầu xin cúng lạy, thì con rất khỏe rồi, chứ ngày xưa đó, người ta không hiểu cái này, con đi đâu cũng lạy, cũng cúng, cũng cầu, cũng xin, ngồi thiền hay gì đó... Bây giờ, nó dẹp hết mà, Thiền tông nó dẹp trắng hết, chỉ việc nhà lo việc nhà, làng xóm cũng vậy có gì thì mình giúp đỡ, Quốc gia có lâm nguy thì đứng ra cứu, có vậy thôi. Bởi vì cái Thiền tông bắt đầu quay trở lại làm một con người chân chính.
 
Còn ngày xưa, người ta không hiểu, rồi dùng cái con người yếm thế, người ủy mị đụng đâu cũng lạy, đụng đâu cũng xá, đụng đâu cũng cầu,... Bây giờ con người Thiền tông đứng vững đi, không cầu xin bất cứ ai, kể cả ông Thích Ca cũng không cầu ông nữa, mà đối với ông Thích Ca là chỉ có cảm ơn ông thôi "Như Lai để lại pháp môn Thiền tông để dạy cho chúng con trở về Phật giới", cảm ơn vậy thôi, chứ nhớ đừng có dùng cái quì lụy hay là gì hết nó sai. Bởi vì Ngài dạy trong kinh Kim Cang là "đừng có lạy ai", mà tại sao? Nếu mình lạy ông không được nhưng mà là cảm ơn ông thì được. Phải đúng như vậy.
 
Con phải hiểu cái nguyên tắc này. Thiền tông nó không cho con làm mê tín dị đoan, thì con có làm gì nữa không ? Có gia đình lo cho gia đình, có Tổ quốc phải lo cho Tổ quốc. Thì con có làm gì sai đâu. Ngày xưa đi cầu phước, bây giờ không cầu nữa mà cầu công đức.
 
Thì con làm sao có công đức thôi? Công đức không phải là mình làm cái gì nặng nề, có cuốn sách... Giống như con, ba con hiểu là con đã có công đức rồi, còn cái chuyện ba con về hay không là chuyện của ông.
 
Tu Thiền tông không lệ thuộc bất cứ cái gì, thì nó rất khỏe, cây nhang còn không đốt, mà huống chi đâu có gì đâu, mà con phải lo, ở nhà hành nghề gì thì làm nghề đấy, trong gia đình như thế nào, thì phải ổn định cái đấy  đơn giản vậy.
 
Có một điều, đừng có mê tín dị đoan, đừng có tin lầm bất cứ cái gì. Tu Thiền tông phải rõ là nơi Trái đất này là ngũ thú tạp cư: Thần, Người, Ngạ quỷ, ….. Tìm hiểu ba cái loại này , thì người tu Thiền tông mới đúng được, còn con không hiểu được ba cái này là tu sai, không hiểu cái này hoàn toàn đụng đâu dính đó, đụng đâu mê tín đó.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 06/10/2019

 

Từ khóa: