Chia sẻ

Người học Thiền tông có cần học hết nguyên tắc Vật lý của Thế giới này không

Ngày đăng: 12-11-2021


Trò hỏi:
 
Người học Thiền tông có cần học hết nguyên tắc vật lý của thế giới này không? Hoặc là học thuộc những gì Đức Phật dạy về con người - vạn vật - Tam giới - Phật giới - Càn khôn Vũ trụ - quy luật nhân quả luân hồi, rồi giúp lại những người nào muốn học lại pháp môn Thiền tông này để thoát ra khỏi quy luật nhân quả luân hồi của Thế giới này giống như mình. Vậy là mình đã tạo được công Đức để lưu vào tánh Phật và cứ tuỳ duyên giúp 1 cách trong sáng, như vậy là được rồi phải không?
 
Thầy trả lời:
 
Cháu muốn làm giảng sư Phật học thì học hết. Còn muốn trở về Phật giới chỉ học và làm có 3 phần thôi. Gồm: 
 
1/ Tạo công Đức 
 
2/ Học Đường về Phật giới
 
3/ Ham muốn trở về Phật giới 
 
Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 05-11-2021

 

Từ khóa: