Chia sẻ

Ngộ kinh Kim Cang và Pháp Bảo Đàn thì có hiểu về pháp môn Thiền tông không

Ngày đăng: 19-10-2019

Trích trong chuyên mục Chuẩn Hóa ngày 13/10/2019, câu 3


 
Trò hỏi:
 
Một người đọc sách của thầy thì không ngộ nhưng khi đọc kinh Kim Cang và pháp bảo đàn, thì họ nói là họ đã rất ngộ và họ có thể giải thích được cho mọi người về Pháp Môn Thiền Tông này. Vậy thưa Bác, người này có thật sự hiểu về Pháp Môn Thiền Tông không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cái này nó đi ngược quy luật vật lý. Khi nào mà anh đọc, đầu tiên anh đừng có đọc cái sách này, mà anh đọc kinh Kim Cang, anh ngộ đó, thì nó thuận chiều, còn anh đã đọc cái này rồi, mà anh không ngộ, sau đó anh đọc kinh Kim Cang ngộ là nó phản ứng lại, đi sai, giải đáp hoàn toàn không đúng, ngược chiều không đúng. 
 
Có nghĩa là người đứng trên cao nhìn xuống thấp là đúng, còn người dưới thấp nhìn trên cao là sai, không thể tả được trên cao đâu, vì trên cao là sao? Trên cao là thấy những cái gì mình thấy, còn những cái chỗ khuất làm sao mình thấy, chỉ trừ người trên cao
 
Nên nhớ là kinh Kim Cang là ngộ của vật lý, còn Thiền Tông ngộ là ngộ của Thiền Tông nó khác. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Bởi vì nếu mà ngộ như ông Lục Tổ Huệ Năng ngộ kinh Kim Cang, ông có giải thoát được không? Hoàn toàn không ông chỉ hiểu thôi, giải thoát phải đi qua giai đoạn khác, giải thoát là khi ông làm tổ, ông nắm được toàn bộ cái hệ thống này thì ông mới giải thoát được. Mà nên nhớ một điều đó là muốn giải thoát phải công bố Huyền ký ra, thì chương trình giải thoát mới đúng được, còn Huyền ký chưa công bố ra, thì tôi cho tu 1000 năm không ăn thua gì. 
 
Vì thế mà, từ khi Đức Phật nhập Niết bàn 2561 năm về trước, không ai dạy giác ngộ giải thoát được, chỉ trừ trường hợp là Huyền ký công bố ra, thì từ khi công bố Huyền ký ra, thì giác ngộ giải thoát mới biết. Tất cả những cái danh từ mà từ cái quyển số 1 cho đến quyển số 8 hoàn toàn không có nói danh từ giải thoát; mà chỉ bắt đầu từ số 9 bắt đầu người ta mở đến quyển số 10 bắt đầu mới đi vào giải thoát. Đây là cái quy luật của nó
 
Vì Đức Phật biết rằng, cái pháp môn này nó không có đơn giản đâu. Ngày xưa, ông vừa nói ra là nó chửi ông rồi; vì thế mà, bắt buộc ông phải tuần tự cho đi theo cái quy luật vật lý để đến khi nào con người có cái bộ óc đời nguyên tử, thì mới hiểu được những cái ngôn từ mà của Đức Phật dạy, nếu mà nghe Đức Phật, mà không hiểu bằng cái bộ óc khoa học và cái bộ óc điện tử, thì hoàn toàn không ai tu được cái Thiền tông này. Vì thế mà mới có cái chuyện là phải bí mật truyền theo dòng Thiền tông 2561 năm mới được công bố ra, cái Thiền tông không phải đơn giản đâu. Bây giờ, tôi nói nếu mà nói bất cứ người tu theo đạo Phật ở thế giới này, trước khi công bố Huyền ký có ai nói giác ngộ giải thoát không? Hoàn toàn không ai nói tới. 
 
Họ biết rằng, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát nhưng mà họ không hiểu. Vì thế mà, ông mới có chuyện ngồi Thiền, rồi mới có cầu nguyện, cầu xin, rồi lập tu viện, lập Thiền viện, nó sai là cái chỗ này. Tu viện là cái gì? Tu Viện là nơi ép xác, ăn năn hối lỗi vì mang tội tổ tông, chỉ có đạo Thiên chúa người ta mới có Tu viện thôi.. Còn Thiền viện là cái nơi dụng công để nó phát ra thần thông chưởng lực do đạo Tiên, người ta thực hiện cái này để người ta đánh lộn với nhau. 
 
Còn đạo Phật không phải vậy, đạo Phật dạy chỉ có 5 chữ thôi ( giác- ngộ- giải- thoát- buông), Đạo Phật hoàn toàn chỉ có 5 chữ thôi, còn nếu mà ai làm sai hoàn toàn sai hết.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 13/10/2019