Chia sẻ

Ngộ 2!

Ngày đăng: 01-01-2021

như lai thành phật các con cũng thành phật được” Như lai và các con bản thể như nhau, Phật thì tỉnh con lại say xỉn


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 20200912 27,10May+70-80-1-25-14-83


Trò hỏi:
 
Thưa Bác! Đức Phật dạy Đạo mục đích là để làm gì?
 
Thầy trả lời:
 
Mục đích sau cùng của ông là dạy: giác ngộ - và giải thoát thôi, nhưng mà ban đầu đó cái người thời kỳ Đồ đồng không dạy được bởi vì cái đầu ấu trĩ quá, mà đã đến cái thời kỳ nguyên tử rồi mà dạy còn không được. 
 
Ngoài mục đích ông là dạy: giác ngộ và giải thoát 2 chữ này thôi mà còn dạy cho cách tu luôn, nhưng mà con thấy nó khó ghê, nói là: “cái thế giới vật lý này đưa cái này ra thế giới vật lý mà nó đang quay mà quay cuồng - móc cái anh bị quay cuồng đi ra ngoài - nó không chịu: “ thôi tôi ở trong này thôi chứ không đi ra” rồi con suy nghĩ sao, Nên Ngài  nói: “bổn phận của một vị Phật là phải nói cho hết còn ai đi thì đi không nghe thì thôi còn Như Lai sẽ nhờ hậu thế nói”, Bác hiện nay thấy ai có ý chí được thì nói không được thì thôi dẹp giờ kêu người ta nói đang mắc sình mà kêu nó đưa lên tắm nó không chịu nó muốn ở dưới sình thì thôi để kệ nó.
 
Giải đáp chuẩn hóa 10/5/2020

 


Trò hỏi

 
đạo thiên chúa thì có 3 ngôi vậy đạo phật có mấy ngôi?
 
Thầy trả lời
 
Đạo phật này nếu mà nói về:
 
- vật lý: nó cũng 3 ngôi.
 
- giải thoát: nó cũng có 3 ngôi. 
 
Đạo phật đặt biệt cái chỗ này 
 
+ Về giải thoát: 
 
@ ngôi thứ nhất là: tánh phật của mình.
 
@ ngôi thứ 2 là: thần quản lý và thực thi nhân quả .
 
@ ngôi thứ 3 là: thánh dụ mình ở lại trái đất này không cho về phật giới.
 
Đó là cái ngôi phật 
 
+ Vật lý: nó cũng 3 ngôi:
 
@ ngôi thứ nhất là: phật bên ngoài.
 
@ ngôi thứ 2 là: pháp bên ngoài .
 
@ ngôi thứ 3 là: tăng bên ngoài. 
 
Nó cũng là phật pháp tăng nhưng mà ở cái thế giới vật lý này, không giải thoát được, phật ở thế giới này phật thuộc về thánh chứ không phải là phật thật.
 
Phật thật có 3 ngôi đó là: phật - thánh - thần đó là đúng cái quy tắc của đạo phật .
 
Phật nó chia làm 2 vế: 1 cái vế vật lý theo nhân quả luân hồi - 1 cái vế trở về phật giới, đặc biệt đạo phật có 2 ngôi và nó 2 cái hướng dẫn chứ không phải 1 hướng dẫn. 
 
Chuẩn hóa thiền tông ngày 12/9/2020, câu 70

 


Trò hỏi

 
Cháu muốn tu theo đạo phật phải qua quy trình như thế nào?
 
Thầy trả lời
 
Cái quy trình thì nó như thế này:
 
+ thứ nhất: ý con muốn tu để được cái gì .( tu để trở thành THần -Thánh -Tiên- hay Phật)
 
+ thứ 2: Tìm cho được quyển Giáo Lý của pháp môn con tu đó.
 
+ thứ 3: Tu bằng cái đầu khoa học và sáng suốt, xuy xét cho thật kỹ rõ ràng rồi mới làm và tu thì đúng.
 
Con thiếu qui trình này thì hoàn toàn con tu sai.
 
Chuẩn hóa thiền tông ngày 12/9/2020, câu 80

 


Trò hỏi:

 
Đạo Phật có mấy pháp môn tu thưa bác?
 
Thầy trả lời:
 
Đặc biệt Đạo Phật có tất cả là 6 pháp môn tu, còn các đạo nào khác cũng có 1 pháp môn tu.
 
Trò hỏi:
 
Cháu muốn tu theo đạo Phật đầu tiên cháu phải học gì trước thưa bác?
 
Thầy trả lời:
 
Cháu muốn tu theo đạo Phật mà chuẩn nhất là: đầu tiên cháu phải học cái quyển giáo lý trước, khi nào cháu thông được cái quyển giáo lý thì cháu mới vào đạo Phật mới đúng được, còn không học giáo lý thì chắc chắn vô đạo Phật phải sai.
 
Trò hỏi:
 
Đạo Phật có mấy loại giáo lý thưa bác?
 
Thầy trả lời:
 
+ Đạo Phật có tất cả là 8 quyển giáo lý, mỗi một giáo lý nó nói một cái đề tài, đạo Phật có 6 pháp môn tu thì có 6 giáo lý căn bản,.
 
+ Nhưng đặc biệt đạo Phật nó có pháp môn Thiền tông nó chia ra làm 3 cái quyển, vì thế mà đạo Phật nó có tất cả là 8 quyển giáo lý.
 
Trò hỏi:
 
Thưa bác quyển giáo lý đạo Phật mua ở đâu ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Quyển giáo lý đạo Phật thì bây giờ thì nó có bán nhiều: tất cả các chùa mà bán kinh sách cháu vô đó cháu hỏi mua thì nó có.
 
Chuẩn hóa thiền tông ngày 12/9/2020, câu 1

Trò hỏi:

 
Thưa Bác cháu muốn tu giải thoát phải đến nơi nào học thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Con muốn tu giải thoát thì đến cái chùa nào có để cái chữ là: “chuyên dạy giải thoát “ thì con vô đó con xin học.
 
+ Trước tiên con xin vô cái chùa đó: xin thầy cho con “ quyển giáo lý giải thoát ” để con học, rồi từ đó con mới tu theo được, còn không như thế là con nhào vào chùa học là bị sai ngay. Học cho thuộc quyển giáo lý giải thoát là con tu mới đúng lời Phật dạy.
 
Trò hỏi:
 
Thưa Bác chùa là nơi chuyên dạy giác ngộ và giải thoát cớ sao cháu đi tìm nhiều nơi mà không thấy chùa nào treo bảng dạy sao lạ vậy Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Cái chùa là nơi giải thoát nhưng mà nó kẹt cái chỗ này: pháp môn giải thoát này Đức Phật dạy cách đây 2.564 năm, mà Đức Phật truyền cái pháp môn này đi theo dòng Thiền tông 36 vị tổ dẫn đi và cho công bố ra ngày 14 /5 /2017, vì thế không có chùa nào biết cái: công thức giải thoát.
 
Duy nhất chỉ chùa nào mà chuyên dạy cái công thức này người ta mới biết, ở Việt Nam mình duy nhất chỉ có một cái chùa đó biết dạy giải thoát, còn tất cả chùa kia dạy Tu Cúng. 
 
Trò hỏi:
 
Thưa Bác thầy đi giảng đạo Phật mà chuyên nói chuyện vui cười vậy vị thầy này có nói chuyện giải thoát không Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Đi dạy đạo Phật là phải dạy công thứ Giải Thoát nghiêm chỉnh, còn mấy ông dạy vui cười là mấy cái ông hề dạy để kiếm tiền thôi chứ làm sao có chuyện có giải thoát được, con đi nghe mà ông nào dạy vui cười con bỏ đi, ở nhà mở tivi nghe chứ đi chi cho mệt người.
 
Chuẩn hóa thiền tông ngày 12/9/2020, câu 25

Trò hỏi:

 
Thưa Bác người tu theo đạo Phật trí óc phải như thế nào thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Mình muốn tu theo đạo Phật là: 
 
+ Thứ nhất là: phải sáng suốt.
 
+ Thứ hai là: mình nhận định cái gì phải nhận định bằng khoa học bằng thực tế không có mù mờ, tuyệt đối theo đạo Phật đừng mê tín.
 
Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ là toàn giác cái gì cũng biết hết thì mới là người tu đạo Phật.
 
Chuẩn hóa thiền tông ngày 12/9/2020, câu 14

Trò hỏi

 
Người tu theo đạo phật thế nào thế nào gọi là người khôn?
 
Thầy trả lời:
 
- Tu theo đạo phật mà người khôn thì cái gì cũng phải tìm hiểu cho kĩ mới là khôn, chắc ăn là phải tìm học cái quyển giáo lý cho rõ - cho thuộc từng chương - từng câu kinh - từng câu kệ - từng bài thuộc hết thì con tu rất khôn, không khi nào dại 
 
Ví dụ
 
Con đi đâu đó thì con phải hiểu hết đường đi nước bước thì con mới là người khôn, chớ còn đi mà không biết gì cả nên con đi hỏi người này người kia thì rất dễ gặp mấy ngưòi lừa cháu liền. 
 
Vì vậy cái gì cũng phải hiểu cho rành mạch rõ ràng bằng trí tuệ khoa học .
 
Trò hỏi
 
Người tu theo đạo phật thế nào gọi là người dại?
 
Thầy trả lời
 
- Tu theo đạo phật mà dại là: nghe ai nói gì cũng tin - bảo làm cái gì cũng làm.
 
- Đức phật từng nói: “ ai cũng có tánh phật như nhau”, thì mình tìm coi Đức phật có tánh phật mình cũng có tánh phật mà tại sao không giống nhau, 2 cái này nó khác chỗ nào, nó khác là: phật tỉnh còn mình say, phật thì tỉnh táo còn mình thì say xỉn, thành ra không biết gì hết, 
 
Trong đạo phật Ngài có nói: “ như lai thành phật các con cũng thành phật được” Như lai và các con bản thể như nhau, Phật thì tỉnh con lại say xỉn, vì cái chỗ này mà mình sai .
 
Vì vậy tu đạo phật phải dùng trí tuệ, phải xác định mục đích của mình muốn tu: tu được cái gì? phải tìm cái công thức như thế nào để học, đấy mới là người tu theo đạo phật khôn, còn nếu mà tu không đúng cái này là nó thành người dại .
 
Chuẩn hóa thiền tông ngày 12/9/2020, câu 83