Chia sẻ

Mục Đích Giáo Lý Thiền Tông

Ngày đăng: 01-01-2021

quyển “giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông đặc biệt“ là nói: rõ sự thật những cái gì mà loài người không chấp nhận nổi


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 30, 54 ngày 28/6/2020


Trò hỏi:
 
Quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt nam mục đích Đức Phật dạy cái gì?
 
Thầy trả lời:
 
- Giáo Lý Đức Phật dạy có 2 ý: 
 
+ Một: giác ngộ. 
 
+ Hai: giải thoát.
 
Giác ngộ là: hiểu biết hết, giải thoát là: đi ra ngoài cái quy luật này, nó chỉ vậy thôi, chứ trong Giáo Lý này Ngài không có nói gì, nhưng mà Ngài cũng đáp cũng cắt nghĩa 1-2 số xung quanh xung quanh hết, mục đích là: Ngài chỉ sự thật ở trái đất này và đồng thời chỉ con đường đi ra khỏi quy luật vật lý cuốn hút ( tam giới).
 
- Nó khác hẳn với quyển giáo lý của các pháp môn khác: 
 
+ Tu về Tiểu thừa thì cái quyển giáo lý nó giải thích về 37 pháp quán trợ đạo. 
 
+ Tu về Trung thừa thì nó dạy về cách lý luận tuyệt đỉnh.
 
+ Tu về Đại thừa là nó dạy về cách tìm hiểu vật chất.
 
+ Tu về Tịnh độ thì nó dạy theo cách: công thức để mà phát ra được cái hình của Ông Phật, chứ không phải muốn niệm Phật là niệm, niệm Phật mà đúng công thức niệm trong vòng 5 giây nó phát ra hình ông Phật liền, có công thức trong cái giáo lý nó có dạy. 
 
+ Tu về Mật chú nó cũng vậy chỉ cách phát ra thần linh nó phát ra hết, cái thần Thông này nó phát ra cái tri kiến Phật của mình nó có công thức chứ không phải không, nhưng mà chỉ cái này khó có người làm được: 1 tỷ người mới có 1 người, vì vậy rất rất khó. 
 
* Trong nhà mình nó tối om, có cái viên ngọc bị bóng tối bao quanh lại, giờ làm sao cho viên Ngọc này sáng, mà phá được bóng tối này phải dùng bằng ánh sáng
 
Ánh sáng của mặt trời không phá được, vì ánh sáng này là vật lý điện dương.
 
Ánh sáng của công Đức nó mới phá được cái này. 
 
Vì thế mà có nhiều người họ tu Pháp này mà họ muốn thấy được Cái Tánh Phật của tui, khó lắm không đơn giản đâu, cái này anh phải công Đức thật nhiều tự động nó phá ra, còn nếu mà anh ngồi đó anh ham ham muốn muốn mà không có chút xíu công đức thì thôi anh muốn cho vui thôi chứ không cách nào phá ra được cái này.

Trò hỏi:
 
Tại sao 5 pháp môn tu có chứng có đắc mỗi pháp môn chỉ có một cuốn giáo lý còn pháp môn thứ sáu có 3 cuốn giáo lý:
 
1- Đạo Phật thiền tông kèm theo huyền ký
 
2- Đạo Phật khoa học thiền tông
 
3- Đạo Phật khoa học thiền tông đặc biệt ạ?
 
Thầy trả lời:
 
- Trong nhà phật có tất cả 6 pháp môn thì pháp môn nào nó cũng có một quyển giáo lý:
 
+ Pháp môn tiểu thừa: thì nó nói về 37 pháp quán thì nó nói phân tích về 37 pháp quán này.
 
+ Pháp môn trung thừa: nó nói về cái lý luận nó phân tích cái lý luận nó đạt đến cái chuẩn đó thì cái giáo lý của nó.
 
+ Pháp môn đại thừa: cũng vậy.
 
+ Pháp môn niệm Phật: cũng vậy.
 
+ Pháp môn niệm chú: cũng vậy.
 
+ Pháp môn thiền tông: 3 cuốn giáo là lý do:
 
smiley Cái pháp môn này đưa đi ra thì sẽ có người ăn cắp liền 100%, vì thế mà quyển số 1 ( đạo phật thiền tông kèm theo huyền ký ) để cho ăn cắp đi để cho người ta phổ biến.
 
smiley Lần thứ hai: đưa ra quyển: “đạo Phật khoa học thiền tông” mình dùng chữ khoa học để: vô khoa học nó hết dám ăn cắp rồi, bởi vì vô khoa học có ngàn trùng cái giải thích trong đó, nó không nói hết được.
 
smiley Còn quyển “giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông đặc biệt“ là nói: rõ sự thật những cái gì mà loài người không chấp nhận nổi, tôi nói cái này: bây giờ hỏi một câu: cái tôn giáo lập ra là để làm cái gì? đặc biệt nó nói thẳng - nói trắng như ban ngày luôn không ai chịu nỗi cái này, vì thế mà tôi nói đạo Phật khoa học thiền tông đặc biệt công bố ra thì trái đất nó sẽ bể luôn không thể chịu nổi. Bởi vì hiện nay con người sống trong Thế Gian không ai dám sống theo sự thật, vì thế mà cái quyển “giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông đặc biệt “ hoàn toàn không ai dám xuất bản cái quyển này. 
 
Chuẩn hóa ngày 28/6/2020