Chia sẻ

Mỗi người chỉ có 1 tần số hay có lúc tăng tần số cao lên hay giảm tần số thấp xuống

Ngày đăng: 03-12-2021


Trò hỏi:
 
Mỗi người chỉ một tần số hay có thời gian thì tăng tần số cao lên, có thời gian lại sụt tần số xuống thấp ạ? Tại vì sao?
 
Thầy trả lời:
 
Cái này do cái lực phát của người ta.
 
Hơn nữa, đã ở trong thế giới vật lý này gọi là thế giới sống bằng nghiệp. Anh mà có cái nghiệp, anh học thức cao rồi thì anh có sự hiểu biết cao, người ta gọi là tần số cao.
 
Dù tần số cao, tần số thấp cũng là nghiệp ở trong thế giới này thôi chứ không có gì khác.
 
Đừng tưởng anh học cao hay học thấp là anh đều bị nghiệp như thường. Nhưng mà tại vì anh có học thức cao thì anh có kiến thức rộng, vậy thôi.
 
Còn cái người mà không học thì người ta kiến thức ít. Nhưng mà nên nhớ, cái người không học đó, cái kiến thức ít nên không có phát ra cái tưởng nhiều. Vì vậy không phát sanh ra cái nhân quả nhiều. Vì thế người ta hay nói là “anh nông dân chất phác” là chỗ này. Anh nông dân tuy vậy nhưng anh rất đàng hoàng; nhưng cái anh có học thành thị đó, anh mưu mô, lừa gạt. Bởi vì, có nhiều người “lừa” là phải đi học thì mới đi lừa; chứ cái anh nông dân không đi lừa ai được hết bởi anh đâu có kiến thức đâu mà anh đi lừa. Tại anh đi học giỏi thì anh mới tìm mưu mô lừa người ta.
 
Nói chung tất cả đều do nghiệp, sống trên thế giới này do nghiệp hết, không có ai mà thoát ra khỏi cái quy luật này.
 
Anh làm cái gì cũng phải là do cái nghiệp. Cái nghiệp là phước ít hay phước nhiều....
 
Ví dụ: Anh cất cái nhà 10 tầng là anh có 10 tỷ, anh cất nhà 2 tầng thì anh phải có 2 tỷ đó do cái nghiệp anh thôi.
Mà nên nhớ rằng: tất cả những người mà càng cao thì nghiệp đổ càng nặng. Nên nhớ một điều vậy.
 
Vì thế mà, Đức Phật có nói “anh chạy 100 cây số mà anh đụng, thì anh chết liền; anh chạy 10 cây số, anh đụng thì u đầu anh thôi”, nó cũng chạy nhưng mà cái lực của nó như vậy do cái nhân quả của thế giới này.
 
Bởi vậy, đạo Phật Thiền Tông, anh phải hiểu được cái tinh hoa của cái đạo Phật, nó phân tích ra rất hay. Mình phải hiểu cái này thì mới hiểu cái đạo Phật Thiền Tông được. Còn nếu mình không có hiểu cái này, thì mình không hiểu được cái Thiền Tông .
 
Cái Thiền Tông bây giờ vừa công bố ra 60%, mà nó nói cho muốn vỡ tung Trái đất này luôn, 100% đi rồi sẽ thấy thế nào.
 
Bởi vì, đạo Phật Thiền Tông là cái tinh hoa nhân loại là cái chỗ này, chứ không ai nói là đạo Tiểu thừa hay đạo Cúng là tinh hoa của nhân loại, không có cái chuyện đó. Đạo Cúng, đạo Tụng không phải là tinh hoa, mà tinh hoa nó nằm trong sự hiểu biết của Thiền Tông.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 08/09/2019
 

Từ khóa: