Chia sẻ

Mầm Thiền Tông (Hạt Chắc)...!

Ngày đăng: 01-01-2021

Tất cả những người mà muốn vô Thiền tông anh phải có công đức hoặc là Ngài A di đà thọ ký có hai con đường đó thôi. 


Trích chuẩn hóa thiền tông 20190616 46 +20200112 07 +0602 77 +0825 18-26 +1020 04 +0901 39 +1117 38


Trò hỏi:
 
Thưa bác một người trước đây muốn được giải thoát nhưng không có ai chỉ đường nên khi chết đi họ đi vào loài cô hồn vậy bây giờ người đó phải làm thế nào để được quay trở lại dòng tộc để gặp được pháp môn thiền tông này ạ?
 
Thầy trả lời:
 
- Muốn vô dòng tộc thì nó do cái phước dòng tộc thì dòng tộc sắp xếp thôi.
 
- Muốn hiểu được cái thiền tông này:
 
+ Thứ nhất thiền tông phải công bố ra trong thế giới con người.
 
+ Thứ hai: anh phải có công đức.
 
+ Thứ ba: anh được Phật A di đà thọ ký hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.
 
anh mới trở lại làm người được, còn không anh cứ lưu lạc hoài hết con này cái con kia, kể cả làm người mà không cách nào gặp được, vô làm người thì chắc chắn là phải đi theo cái đạo mê tín không có thể vô cái đạo thiền tông được, vô đạo Phật được nhưng mà phải là đạo mê tín đạo vật lý - thiền tông không thể vô được thiền tông khi nào anh có công đức anh mới vô được hoặc là anh được Đức Phật A di đà thọ ký anh mới vô được thôi.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 12/01/2020

 


 

Trò hỏi:
 
Những người từ nước tịnh độ ngộ thiền thì xuống đây tiếp nhận thiền tông rất dễ. vậy những người không ngộ thiền thì tái sanh lại làm người thì cuộc sống và tính cách của họ có gì khác lạ hay không?
 
Thầy trả lời:
 
Mấy người ở Tịnh Độ mà hết phước xuống đây là lên nhớ rằng “tất cả những người cõi Trời xuống đây tuy họ có nghèo, giàu gì không cần biết nhưng cái phong cách họ là cái tánh Trời của họ vẫn còn”, tánh trờ thì tao nhã, còn những người mà không có ngộ thiền thì phải tự xuống đây rồi đi vào dòng tộc, rồi tự đi theo cái nhân quả bình thường. Đặc biệt là khi mà ngộ thiền trên đó thì được Đức Phật A Di Đà gửi cho mấy ông Thần thừa hành Thần Phước Thiện ở đây nè. - Để chi?
 
Để trước khi cái Thiền tông công bố ra thì ông A-di-đà mới sắp xếp cho xuống để sanh vào cái nước mà công bố. Vì thế mà nước mà công bố thì cái người nước đó tu Thiền tông rất nhiều.
 
Mình là người Việt Nam mình có cái Phước, có cái Phước là được hưởng được cái Thiền tông này và để ý đi, bây giờ mình không nói các đạo khác, đạo Thần, đạo Thánh mình không nói nhưng mà cái đạo Phật duy nhất chỉ có người Việt Nam mới hiểu pháp môn Thiền tông này.
 
Đạo Phật Thái Lan không biết; Mã Lai không biết; Lào, Ấn Độ không biết; Cambodia không biết. Đó! mình may mắn (người Việt Nam); Người Nhật không biết; Người Hàn Quốc không biết. Mà duy nhất chỉ có người Việt Nam may mắn là được là hiện giờ mình tính ra đó là:
 
+ Yếu chỉ Thiền tông là trên 7.000 người.
 
+ Phật gia Thiền tông trên 1.500 người rồi.
 
Đấy mình có may mắn, bây giờ mình tự hỏi chứ “riêng cái danh từ Thiền gia hoặc Phật gia tìm các nước thế giới không có”
 
Nước Trung Quốc, nước Hàn Quốc hoặc là nước Nhật hoàn toàn họ rất lạ là họ nghe trong kinh có cái câu này. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa vẫn có nói nhắc đến cái “Thiền gia” nhưng mà hoàn toàn mấy nước kia họ nghe, chứ họ không có hiểu “Thiền gia” là cái trình độ như thế nào? Phật gia trình độ ra sao? Họ không hiểu.
 
Bây giờ nếu người nào mà ở Việt Nam mà có tu Thiền tông thì người ta biết rằng Thiền tông có ba cấp.
 
1/- Phật tử.
2/- Phật gia.
3/- Thiền gia.
 
Duy nhất chỉ người Việt Nam mới hiểu cái này, mà người Việt Nam chỉ là người tu Thiền tông mới hiểu cái này, chứ còn nếu mà đi hỏi mấy ông Tiểu thừa mà hỏi “Thiền gia” họ hoàn toàn không biết. Kể cả mấy ông Thiền sư hỏi “Thiền gia” ông cũng không biết luôn đó, chứ đừng có nói. Mình là cũng rất may mắn, may mắn mà được gặp cái này.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 25/08/2019

Trò hỏi:
 
Những người mà được từ cõi Phật A Di Đà. Trở xuống đây để mà tu cái pháp môn Thiền Tông này.  Thì có cái hiện tượng gì khác bình thường với những người bình thường, mà trong giấc mơ thường thấy không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cái này không có giấc mơ gì hết.
 
Tất cả những người ở trên cõi A Di Đà xuống đây, vừa nghe nói Thiền Tông là thích chạy đến tìm gặp và tu liền, tự tìm hiểu liền. 
 
Cái đó Ngài Lục Tổ gọi là : Nó có cái "Mầm phật". 
 
 Bên thiền tông goi là: Mầm thiền tông, ai có mầm thiền tông nghe pháp Thiền Tông hút vô liền.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 25/08/2019

Trò hỏi:
 
Khi mình đọc sách Thiền tông, nghe giải đáp diễn đàn và lễ truyền thiền thì bị sức hút. Vậy sức hút đó là gì?
 
Thầy trả lời:
 
Cái đó là trong người mình đã có Công đức. Tất cả những người vào đây đều có công đức hết, mới hiểu vô Thiền tông được, còn không thì phải được A Di Đà Thọ ký "HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH", mới có lực hút của Thiền tông này vào được, 
 
Mấy người âm hoàn toàn không hút được. âm là gì?” là: cúng- tụng- lạy lục - cầu xin…", cái này là âm, làm cái chuyện mê tín là âm, anh đi sát cúi đầu lạy người ta là âm.
 
Dương là không mê tín mà chỉ thoát ra ngoài, và còn nói chuyện trên trời dưới đất, đó là dương ở thế giới này; còn dương ngẩng cái đầu đi không dòm ai hết, là dương. Bởi vì thế giới này là thế giới âm dương, thế giới này nó là vậy.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 20/10/2019

Trò hỏi:

 
Có trường hợp nào mà chưa kiến tánh ở cõi Tịnh độ, xuống làm người đi luân hồi, mà giờ gặp pháp môn Thiền tông tu tập không?
 
Thầy trả lời:
 
Một là Đức Phật A Di Đà Thọ kí.
Hai là mình đã có Công đức mới vô tu được Thiền Tông này.
Ba là coi chừng vô phá, thấy hay quá vô phá, kiếm chuyện phá, nhưng mà tôi không nói ai, ai phá tự mình biết, nhưng mà tui không dám nói.
 
Giống như bên nước ngoài đó, cũng vô cái rạp hát, vô nghe nhạc mà vô không nghe thì họ tìm cái gì khác. Thì cũng như vô Thiền tông tìm cái sơ hở để mà dẹp cái này. Nói thật, tìm mọi cách để phá cái này thôi chứ không phải nghe mà thích hết đâu. Đó, mình phải để ý đến cái chỗ đó.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 01/09/2019

Trò hỏi:

 
Có nhiều người đọc sách không hiểu và không nhận được gì cả vì sao?
 
Thầy trả lời:
 
Tất cả những người mà muốn vô Thiền tông anh phải có công đức hoặc là Ngài A di đà thọ ký có hai con đường đó thôi. 
 
Còn không được cái này thì hoàn toàn tất cả dù cố gắng cỡ nào là do cái thánh nó ẩn trong đó hết đó, thánh nó ở trong người mình đi ra ưa nói chuyện trên trời dưới đất là do mấy ông thánh ông thánh xúi mình làm, vì thế mà ông Phật ông nói là 1 triệu người mới có một người tu thành công. Thường thường mà nói mà lọc tới truyền thiền 100 người mà còn có được vớt chỉ có 5 người 3 người thôi.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 17/11/2019