Chia sẻ

Lời Tuyệt Mật : Nhân Sự Sống ....!

Ngày đăng: 01-05-2021

con rùa mù mà tìm bọng cây ở trên đỉnh núi Himalaya là vậy, mù thì làm sao mà tìm được đường đi còn tìm được bọng cây nữa


Trích chuẩn hóa thiền tông 20191124 56 +0728 17


Trò hỏi:

 
Khi con người được tạo ra sau lớn lên lại biết nói nghe thấy biết nơi này có phải là của tánh Phật nương vào tánh người mà phát ra không?
 

Thầy trả lời:

 
- Giờ mình nói cái Tánh Phật giống như anh tài xế, thân người giống như là cái xe, còn cái tánh người giống như là cái cơ chế hoạt động của cái chiếc xe. 
 
Bây giờ cái tánh Phật nó gọi là sự sống nhưng mà nó muốn tạo công đức thì nó phải nhờ thân tứ đại là cái vỏ xe, mà muốn mượn thân tứ đại thì thân tứ đại nó có những cái lắc léo ở trong đó gọi là tánh người, chuyển hướng lên xuống qua lại thì nó là tánh người, anh tài xế muốn chạy lên núi thì anh phải hướng dẫn xe chạy lên núi.
 
Có nghĩa là: anh vô đây anh nhờ cái vỏ bọc của cái xe mới chở hàng được, tánh phật muốn tạo công đức thì nó phải làm theo cơ chế của Tánh người nó mới tạo được, Tánh phật có nói thì không ai biết được (Vì nói trong thanh tịnh thì làm sao con người biết được) thành ra bắt buộc Tánh Phật nhập vào thân con người để nói chuyện với mọi người:
 
+ Anh muốn phước đức thì làm vầy, muốn ác đức thì làm vầy, muốn công đức thì như thế này, theo cơ chế của Tánh người. 
 
Vì vậy ai đọc 11 quyển rồi thì mới hiểu được cái căn bản thân một con người có 2 thứ tánh: tánh người và tánh Phật, Tánh Phật thì thanh tịnh ham muốn tạo công đức, nhưng mà Tánh người nó lái đi nó không muốn chịu tạo công đức mà nó tạo phước đức và ác đức, nó trật lất vậy đó.
 
Thành ra Tánh phật vô đây nó bị lớp này - lớp kia che phủ nên nó quên đi việc chính, đợi khi nào thiền tông ra đời nhắc lại nó mới biết. mà nhắc lại nếu mà nó mang tánh người nó kiến chấp quá lớn, nó thấy cái thiền tông này nó dẹp mà mỗi lần nó dẹp nó luân hồi đến nơi khác, vì vậy đến khi nào mà quay lại nhận thân người, mà thân người khi chánh pháp thiền tông công bố tại nơi đó nó mới gặp được, rất khó rất khó, chỉ có cõi người mới có thiền tông và chỉ mang thân người mới tạo được công đức và cõi người mới có đường đi về phật giới..quá khó quá khó, trong kinh Thế tôn có nói như: con rùa mù mà tìm bọng cây ở trên đỉnh núi Himalaya là vậy, mù thì làm sao mà tìm được đường đi còn tìm được bọng cây nữa, hay trong kinh tứ thập nhị chương Thế tôn có nói 1 trong 20 điều khó thì làm thân người là khó như vậy đó.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 24/11/2019