Chia sẻ

Làm cản trở những người tu theo pháp môn thiền tông thì có bị nhân quả không

Ngày đăng: 25-01-2021

Tăng Thượng Mạn là Tăng Khinh Chê, khinh chê Thiền Tông, sẽ đi đến cái hầm lửa, mà ở đây gọi là hầm 10 tỷ năm. Bởi vì từ xưa tới giờ, không ai dám giải thích được cái hầm này, mà đợi Thiền Tông nó ra đời, nó chuẩn hóa lại, người ta cảnh cáo rằng cái hầm đó Đức Phật gọi là hầm lửa, có nghĩa là cái hầm ánh sáng mặt trời đó, chứ không phải nhỏ đâu. - trích CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 25/08/2019


Trò hỏi:
 
Làm cản trở những người tu theo pháp môn thiền tông thì có bị nhân quả không?
 
Thầy trả lời:
 
Bị nhân quả rồi. Người mà về vật lý, mình cản nó không ăn thua gì, nhiều khi người ta tu vật lý mà mình cản, mình có cái phước ở trong đó. Còn Thiền Tông mình cản thì không thể được.
 
Thiền Tông này, không có thể khuyên người ta, mà cũng không cấm người ta tu. Cái Thiền Tông này, thế gian giống như mình giỡn với lửa vậy, nó có thể đốt mình chết luôn, có thể làm phỏng mình luôn.
 
Thành ra giỡn với vật lý không ăn thua, mà vô cái Thiền Tông này là nguy hiểm. Vì thế mà Đức Phật, ổng còn cảnh cáo trước, khi mà trên 5.000 người đi, Ngài nói là “các vị tăng này, gọi là Tăng Thượng Mạn, Tăng Thượng Mạn là Tăng Khinh Chê, khinh chê Thiền Tông, sẽ đi đến cái hầm lửa, mà ở đây gọi là hầm 10 tỷ năm. Bởi vì từ xưa tới giờ, không ai dám giải thích được cái hầm này, mà đợi Thiền Tông nó ra đời, nó chuẩn hóa lại, người ta cảnh cáo rằng cái hầm đó Đức Phật gọi là hầm lửa, có nghĩa là cái hầm ánh sáng mặt trời đó, chứ không phải nhỏ đâu. 
 
Còn mình ở đây nói là cái hầm 10 tỷ năm, nó giữa 2 biên giới đất chịu nhiệt và đất nhân quả, thì Thiền Tông nó giải thích vị trí cái hầm này nó nằm ở đâu. Còn Đức Phật chỉ nói cái hầm lửa, mà Ngài không có nói cái hầm nó nằm ở đâu? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã nói rất rõ ràng phần này. Nên về đọc lại nghiên cứu lại kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chính Đức Phật đã cảnh cáo những người bỏ đi này, 5.000 người bỏ đi. Nếu 1 vị Tăng nào mà có cái Tăng Thượng Mạn, chắc chắn phải vô cái hầm lửa này. Tăng Thượng Mạn tất nhiên là khinh chê hay cực kỳ khinh chê  thì sẽ đi vào cái hầm này. 
 
Bởi vì theo quy luật nhân quả, nó đi rất nặng nề, vì thế, tại sao Đức Phật phải nói quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này sau cùng? Vì Ngài nói sau cùng để khi kết thúc quyển kinh này, rồi Ngài mới viết ra 1 loạt Huyền Ký và Giáo Lý Đạo Phật, đó là để cảnh cáo các môn đồ Ngài vậy. 
 
Nhưng Đức Phật đã nói cho biết rằng, đời Mạt Pháp này tiền tài, danh lợi nó cao nhất. Thành ra môn đồ ổng 10 người mê muội cả 10, 10 người đi theo hết, đi theo tiền tài danh lợi, tới đời Mạt Pháp không còn người nào tu chân chánh tu giác ngộ, giải thoát hết!
 
Chúng ta thấy rằng, cả thế giới này chứ không phải nói nước Việt Nam, chưa có chùa nào dám dạy Giải Thoát, để ý đi. Từ các nước tu theo Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa chưa có chùa nào dám  dạy Giải Thoát. Nhưng mà có 1 điều, đó là họ nói dữ lắm, họ nói đã đời rồi nói mình làm vậy là để giải thoát. Nói gọn lại 1 câu là họ không hiểu "công thức giải thoát" như thế nào. Kể cả 10 mục chăn trâu, nói tu thành con trâu trắng là giải thoát, họ không hiểu công thức giải thoát như thế nào. 
 
Mà bây giờ, mình cũng không khuyên được, cũng không khuyên họ tu Thiền Tông, mà khuyên coi lại kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói rất rõ ràng cái này.  Nói đúng ra tại 1 số thầy dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà dịch sai, cố tình bỏ những cái chuyện mà Đức Phật muốn dạy, mình phải hiểu thế này, nếu muốn tu Thiền Tông thì phải nghiên cứu Kinh Diệu Pháp Liên Hoa trước, thấy chỗ nào thuận lý thì vô, mà trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật ổng chỉ rất nhiều điểm:
 
Thứ nhất là ổng cảnh cáo Tăng Thượng Mạn. Tăng mà gọi là Thượng Mạn rồi là ai nói cái gì cũng chê hết đó, Thượng Mạn Tăng là vậy.
 

Full chuẩn hóa giải đáp thiền tông: