Chia sẻ

Là Phật tử thiền tông, phật gia thiền tông muốn báo hiếu cho cha mẹ hiện tiền và quá khứ thì báo hiếu thế nào cho đúng

Ngày đăng: 20-01-2021

nói “báo hiếu” thì nói cái của người tu vật lý; chứ Thiền tông không có báo hiếu gì hết, mạnh ai nấy chạy. - Trích Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 18/08/2019


Trò hỏi:
 
Nếu như mình là phật tử thiền tông, phật gia thiền tông muốn báo hiếu cha mẹ hiện tiền và quá khứ thì mình sẽ báo hiếu như thế nào cho đúng?
 
 
Thầy trả lời:
 
Bây giờ, nói “báo hiếu” thì nói cái của người tu vật lý; chứ Thiền tông không có báo hiếu gì hết, mạnh ai nấy chạy.
 
“Báo hiếu” nghĩa là bây giờ, cha mẹ mình còn sống; Thiền Tông đang ra đời thì khuyến khích tu được thì tu, không tu được thì thôi.
 
Báo hiếu nó đi về cái thế giới vật lý rồi, cái báo hiếu này nói thật ra, mấy ông thầy bày ra thôi.
 
Mục Kiền Liên báo hiếu là “báo hiếu theo kiểu Mục Kiền Liên” nhưng mà mình ở đây, mình có làm được không? Nếu mà báo hiếu được thì ông Phật cũng báo hiếu với Hoàng tộc rồi; nhưng mà, hoàn toàn ông Phật không có làm được.
 
Cái này là tại vì, ĐỨC PHẬT NÓI KINH “VU LAN BÁO HIẾU” LÀ DÀNH CHO MỤC KIỀN LIÊN. Bây giờ, toàn thế giới đi theo cái này, bắt chước cái này. Thành ra, nói sao giờ. Mà người ta lợi dụng cái này để phá đạo Phật, lợi dụng cái này bày ra đủ chuyện để phá đạo Phật. Thành ra, bởi vì từ cái báo hiếu này mà nó đưa đạo Phật vào chỗ mê tín dị đoan rất nhiều.
 
Bây giờ dám nói đâu? Bây giờ làm sao báo hiếu, báo hiếu được không? Đức Phật còn không báo hiếu được, nhìn thấy cái hậu quả rồi…
 
Mình sống ở đây làm cha mẹ, vợ chồng, con cháu tại vì là do bởi cái nhân quả. Tới để trả nợ hoặc đòi nợ vậy thôi, xong rồi đi. Còn thế gian thì mình nói cho xung quanh người ta hiểu thôi, còn báo hiếu cái gì?
 
Bây giờ, Thiền Tông nó ra thế này, cũng sống giữa gia đình thì sống bằng “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”.
 
Mẹ sanh mình ra thì phải có nghĩa vụ báo hiếu lại. Báo hiếu là còn tại thế, mẹ mình đói cho ăn liền, chứ đừng để chết rồi cúng. Cái chuyện đó thật mơ hồ quá. Theo Đức Phật nói là “chết rồi luân hồi, còn ở đó cúng cái gì nữa?”. Rồi suy nghĩ đi. Rồi hàng năm (ông già, bà già mình chết 50 năm rồi) cúng giỗ nữa, cúng nữa. Rồi sao? Cúng cái kiểu gì đây? Nếu mà nói báo hiếu là không được.
 
❁ Theo “quy luật luân hồi” thì nói:
 
- Nếu mà vô dòng tộc thì đâu bao nhiêu thời gian, phải đi rồi.
 
- Còn nếu lên trời ở thì cúng gì nữa?
 
- Xuống địa ngục thì cúng gì nữa?
 
- Về Phật Giới thì cúng gì nữa?
 
Thì cái danh từ này là nói đúng ra người ta, thứ nhất là báo hiếu, người dâng y, dâng bát, tụng gì… tùm lum là do mấy ông thầy ông bày ra để cho…kêu bằng “ăn no ở không, dụ người ta lấy tiền”. Giờ suy nghĩ sao? Nhân quả đi đâu?
 
Bởi vì, mình phải hiểu cái này, cái nhân quả của con người… Con người mình bình thường mà mình sống ở ngoài thì đi theo 12 con đường nhân quả của thế giới này, 6 cõi trời; 6 trái đất.
 
Nếu mình xuất gia vào nhà chùa tuyên thệ rằng (đầu tiên, ai vô cũng vậy): “Tôi học giác ngộ giải thoát”, mà không chịu “giác ngộ” mà “giác tiền” không, thì như thế nào đây?
 
Mình “giác tiền” thì vô rừng ở hoặc xuống địa ngục mình ở, có vậy thôi, 2 con đường đi. Bây giờ nói thật đó, mà nói vậy thì mấy ông thầy chửi mình. Rõ ràng như vậy, mà ông Phật nói.
 
❁ Bây giờ, tất cả quý vị, tìm tất cả những người tu đó, đầu tiên xuất gia để tu, vô chùa để tu “giác ngộ, giải thoát”. 100 người, nhỏ đến lớn đều nói câu này hết. Nhưng mà vô rồi, có ai học giác ngộ, giải thoát không? Nghe giác ngộ, giải thoát chửi liền. Đầu tiên là muốn vậy đó, mà vô mấy tháng rồi, nghe ai lại đây dạy giải thoát chửi liền. Đó, rồi sao đây? Nó còn cái khó cái chỗ này, ông Phật ông biết.
 
Vì thế mà, ông nói truyền Thiền Tông lại, ông nói “sau này, đời Mạt Pháp phải chỉnh lại toàn bộ hết hệ thống của Phật giáo”. Mà trước khi công bố Huyền Ký, tôi đã nói.
 
Hồi đầu tiên đó, khi mà tôi công bố ra thì Giáo hội có mời tôi hỏi, nói:
 
- Tại sao mà bây giờ, Giáo hội sai chỗ nào mà chỉnh lại?
 
Tôi nói:
 
- Ai nói tôi chuẩn lại Giáo hội đâu. Tôi chỉnh Thiền Tông. Thiền Tông ra mấy tháng nay trật lấc, tôi chỉnh lại. Chứ tôi không dám chỉnh Giáo hội đâu. Tôi đâu biết cúng, tụng đâu? Tôi đâu biết tụng kinh đâu sao tôi chỉnh, tôi đâu cúng gì đâu mà tôi chỉnh?
 
Cái này tôi nói vậy, có anh Việt làm chứng. Vô Giáo hội hỏi chứ:”
 
- Tại sao mà dám chỉnh Giáo hội?
 
- Tôi đâu có chỉnh Giáo hội. Mà tôi chỉnh Thiền Tông thôi. Tôi đâu biết ngồi Thiền đâu mà tôi chỉnh? Biết ngồi Thiền sao… mà tôi chỉnh? Mấy ông chuyên môn ngồi Thiền, gõ mõ, tụng kinh tôi đâu có gõ ngày nào đâu.
 
Đó, mấy ông gài. Nhưng mà sau này, tôi đã nói “cái này, tôi bảo đảm là tôi sẽ chỉnh lại toàn bộ”.
 
Là vì, Giáo hội không ai, không cái chùa nào dạy “giác ngộ”. Thành ra, tôi nói, ai muốn thì theo, không theo thì thôi; chứ tôi... Ông Phật bảo tôi làm cái này, công bố Huyền Ký. Tôi công bố cái này ra, công bố 6 pháp môn tu Đức Phật dạy, pháp môn nào đi đâu tôi nói cho nghe.
 
NẾU MÀ NÓI TÔI NÓI KHÔNG ĐÚNG THÌ MỜI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÓ ĐẾN PHANH PHUI SỰ GIẢ DỐI CỦA TÔI. Mà nên nhớ rằng, tôi công bố bằng giấy phép đàng hoàng.
 
- Nhà xuất bản cho tôi xuất bản cái này.
 
- Chính phủ cấp phép cho tôi công bố cái này.
 
- Giáo hội, mấy ông cũng cho tôi chứ phải không đâu.
 
Mà tôi công bố có Chính quyền và các cơ quan thông tấn Báo chí đến dự đàng hoàng chứ không phải tôi công bố mù đâu.
 
❁ Bây giờ, tất cả những người muốn tìm hiểu cái này, lại hỏi tôi. Nhưng mà, trước khi hỏi tôi thì tôi phải kiểm tra cái năng lực, cái đầu của ông đó, cái đầu nào?
 
- Cái đầu đồ đá, đồ đồng, tôi không trả lời.
 
- Đầu nguyên tử, tôi trả lời.
 
Nếu mà hỏi tôi bằng cái đầu nguyên tử thì tôi trả lời. Còn cái đầu đồ đá, đồ đồng thì thôi, tôi không biết. Đầu đồ đá, đồ đồng nó qua rồi; giống như cái xe nó cũ rồi, hết xài rồi.
 
Bây giờ, xe hơi nó chạy bằng điện lực, điện từ không. Hồi xưa, đi xe hơi, quay nó mới chạy. Hồi xưa, có cái Maniven đó, muốn chạy xe phải quay cái Maniven nó chạy. Bây giờ, không có cần quay cái Maniven.
 
Đó, tôi nói thẳng vậy đó. Chứ bây giờ, tới thời này, hỏi về Thiền Tông thì hỏi bằng cái đầu khoa học, bằng cái đầu nguyên tử; chứ đừng có hỏi cái thời cúng tụng, rồi sao… rồi này kia nọ… dẹp hết.
 
Ai có trình độ này, lại đây hỏi tôi, tôi nói; còn nếu mà kém quá thì thôi đừng có hỏi.
 
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 18/08/2019

Full chuẩn hóa giải đáp thiền tông: