Chia sẻ

Kiến Trúc Cơ Bản Đến Vĩ Mô Của Tôn Giáo Là Gì?

Ngày đăng: 01-01-2021

quyển đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam đặc biệt không thể xuất bản được, chết đem xuống mồ 10.000 năm ông Phật kia ông ra cũng nói vậy thôi, chứ không ông nào mà dám nói cái này hết, vì vậy nó đặc biệt là đặc biệt chỗ này


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 54,49 ngày 26/7/2020


Trò hỏi:
 
Trong bài kệ truyền thiền ngoài tính chất là nghi lễ khi truyền thiền nó còn có ý nghĩa nào đặc biệt nữa hay không khi người được truyền bí mật thiền tông ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cái truyền thiền này nó duy trì cái thiền tông, thiền tông ra đời mà không có truyền thiền thì cái thiền tông nó mất, đây là cái nghi lễ để nó duy trì cho các thế hệ.
 
Ví dụ
 
Con đi thi đậu ĐH và tốt nghiệp con có bằng cấp con không làm con có cần bằng cấp không, con chỉ cần học kiến thức thôi con không cần bằng cấp, mà sở dĩ con có bằng cấp là phục vụ con đi làm. 
 
Cái truyền thiền này nó còn cái chùa này dù có mất thì cái chùa khác nó nối tiếp nó có cái công thức của nó, vì thế mà trong giáo lý của nó có nói: gọi là giáo lễ, một cái tôn giáo nó phải có: cái tổ chức - giáo kinh- giáo lễ - giáo luật - và giáo lý, thì nó phải vậy mới đúng là cái tổ chức tôn giáo, 
 

Vì thế mà tôi bảo khi mà cái giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam nó ra đời thì nó có 12 chương thôi chứ không có nhiều - không phải mấy chục chương như người ta nói, và quan trọng nhất là: cái giáo lý + tổ chức quan trọng nhất, để mà duy trì thì có: giáo kinh- giáo lễ đó đúng là một tôn giáo, còn tất cả các phần sau là phần phụ để người ta biết cái đạo đó vậy.


Trò hỏi:

 
Bác nói là giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông gồm ba quyển quyển một là dùng cho họ ăn cắp, quyển hai là để nói về vấn đề thực tế, và quyển ba là để nói về sự thật, dạ thưa bác bác cho con hỏi là giữa quyển hai và quyển ba tức là giữa thực tế và sự thật nó còn có thêm một khoảng cách nữa phải không ạ ở giữa nó là cái gì ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Bây giờ đó cái đạo Phật nó có 8 quyển chứ không phải là 6 quyển 6 pháp môn, nhưng mà đặc biệt cái quyển thứ 6 thì nó chia ra làm 3 quyển:
 
+ Quyển đạo phật thiền tông: cái quyển viết ra cơ bản để cho người ta ăn cắp.
 
+ Quyển đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam: ăn cắp thỏa mãn người ta rồi thì mới viết ra, chính cái đạo này nó xuất phát tại nước Việt Nam bằng khoa học.
 
+ Quyển đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam đặc biệt là: cái này không ai dám nói trên thế gian này, dầu anh cỡ nào cũng không dám nói, nếu mà anh nói cái này thì hoàn toàn trái đất này nó bị quay ngược lại, mặt trời mọc hướng đông nó trở lại về mọc hướng tây, nếu cái này mà nói thì cái trái đất này có còn sống nổi không nó đảo lộn chớ mà không thể nào như bây giờ, vì thế mà cái quyển đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam đặc biệt không thể xuất bản được, chết đem xuống mồ 10.000 năm ông Phật kia ông ra cũng nói vậy thôi, chứ không ông nào mà dám nói cái này hết, vì vậy nó đặc biệt là đặc biệt chỗ này.
 
Chuẩn hoá thiền tông 26/7/2020