Chia sẻ

Khi bác mất chùa thiền tông Tân Diệu tồn tại được lâu không

Ngày đăng: 25-09-2021

Nếu đoàn kết mạnh dạn thì còn, nếu chia rẽ tranh giành thì không còn.


Trò hỏi:
 
Cháu biết rằng hiện giờ Bác còn đang khỏe mạnh minh mẫn sáng suốt để trả lời tất cả những câu hỏi của tất cả mọi người rất thuận lý thực tế và khoa học. Ngoài ra Bác còn bị biết bao nhiêu thế lực chống phá chửi Bác, ép Bác phải giao lại Chùa. Vậy điều cháu muốn hỏi Bác là: sau khi Bác mất thì Chùa Thiền tông Tân Diệu này có còn được tồn tại lâu dài. Ví dụ: 5-10 năm hay lâu hơn nữa không?
 
Thầy trả lời:
 
Sau khi Bác chết thì Chùa Thiền tông Tân Diệu có còn được tồn tại lâu dài hay không là do Ban quản trị sau này. Nếu đoàn kết mạnh dạn thì còn, nếu chia rẽ tranh giành thì không còn.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 22/09/2021